This page in English

Farrukh Javed

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Farrukh Javed
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Farrukh Javed

Farrukh Javed är Senior Universitetslektor för statistik vid Handelshögskolan. Hans forskningsintressen ligger i stor sett på matematisk statistik, stokastisk modellering, statistisk inlärning och beräkningsmässigt intensiva metoder för statistik. För närvarande är han involverad i flera projekt relaterade till icke-linjära och icke-gaussiska stokastiska modeller och statistisk inferens med inriktning på finansiella data.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter