This page in English

Gabriele Ferrari

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Gabriele Ferrari

Forskningsämne

Om Gabriele Ferrari

Gabriele Ferrari är läkare sedan 2010. Han studerade Medicinska Vetenskap i Pisa universitet (Italien); han har då gått genom specialist-training i hjärtkirurgi i Pisa.

Han flyttade till Sverige i sitt sista år av ST-tjänst och jobbat 1 år i Uppsala. Sedan juli 2015 jobbar han som Thoraxkirurg (ST-läkare i Thoraxkirurgi) på KärlThoraxkliniken- USÖ (Örebro)

Han började i 2018 sin doktorand. Hans forsknings fokus gäller longstid resultat av "no-touch teknik", innovativa tekniken för att "ta fram" vena spahena magna innan en CABG operation som visade bättre outcoumes jämför med konventionella tekninken. Denna teknink skapade faktiskt av en Thoraxkirurg (Domingos Souza) i Örebro, där han jobbar fortfarande. Gabrieles specifik fokus i sitt forskning gäller outcomes som denna teknink har jämför traditionella när en patient behöver ett nytt ingrepp i form av stenting av de venosa graft.

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar, forskningsöversikter

Ferrari, G. , Geijer, H. , Cao, Y. , de Souza, D. R. & Samano, N. (2021). Percutaneous coronary intervention in saphenous vein grafts after coronary artery bypass grafting: a systematic review and meta-analysis. Scandinavian Cardiovascular Journal, 55 (4), 245-253.