This page in English

Germund Larsson

Tjänstetitel: Forskningskoordinator Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, G. (2018). Rökande skolungdom: förbud, undervisning och självbestämmande. Vägval i skolans historia, 4.

Artiklar, recensioner

Konferensbidrag

Westberg, J. & Larsson, G. (2019). The limits of supply and demand: Schooling in 19th century rural Sweden. I: Luís Grosso Correia and Sara Poças, ISCHE 41 – Spaces and Place of Education – Book of Abstracts. Konferensbidrag vid ISCHE 41st Annual Conference (ISCHE 2019), Porto, Portugal, July 16-20, 2019 (ss. 257-257). Porto, Portugal: International Standing Conference for the History of Education & Centre for Research and Intervention in Education of the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto.