This page in English

Gunilla Källman

Befattning: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: Z3VuaWxsYS5rYWxsbWFuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303242

Rum: X1110

Gunilla Källman

Om Gunilla Källman

Gunilla Källman är bibliotekarie och arbetar som enhetschef vid Medicinska biblioteket,  Örebro universitetsbibliotek på campus USÖ.

Medicinska biblioteket har i uppdrag att ge stöd och service åt anställda inom Region Örebro län samt studenter, lärare och forskare inom Institutionen Medicinska Vetenskaper vid Örebro universitet.
Enheten arbetar främst med handledning och stöd till forskare och studenter gällande systematiska litteratursökningar, referenhantering i EndNote och Zotero och undervisning i informationssökning. Enheten utför även sökningar på uppdrag.