This page in English

Gunnel Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Gunnel Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Gunnel Karlsson

Disputerade 1996 i Göteborg på en avhandling i historia, Från broderskap till systerskap. Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP (Lund: Arkiv). Har arbetat vid Göteborgs universitet som lärare och prefekt vid Institutionen för Genusvetenskap och som föreståndare för Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Har samtidigt i många år varit knuten till Örebro universitet och (dåvarande) Kvinnovetenskapligt forum. Arbetar nu vid Örebro universitet som lektor i genusvetenskap. Ingår också som forskare i Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS), som i samarbetet med Tema Genus i Linköping inrättat Institutet för tematisk genusvetenskap (GI). Åren 2007-2011 också akademisk koordinator för GEXcel: Center of Gender Excellence, ett samarbete mellan Linköping/Tema Genus och Örebro/CFS med stöd från Vetenskapsrådet. Samarbetet fortsatte med bildandet av GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies 2012, där också Karlstads universitet ingår (se hemsida www.gexcel.org). Under 2014 har jag på deltid varit forskningskoordinator för Gexcel i Örebro.

Min forskning har sedan 90-talet varit inriktad på kön och politik, vilket inte hindrat att jag genom åren försökt hålla kvar mitt intresse för det som var mitt första forskningsområde, nämligen sexualpolitik i vid bemärkelse, särskilt historiskt inriktad prostitutionsforskning. Tack vare min undervisning i genusvetenskap har jag haft möjlighet att hålla mig någorlunda inläst och ge kurser med fokus på kön, makt och sexualitet(er).

Under många år har jag också varit intresserad av att dokumentera framväxten av den nordiska kvinno- och könsforskningshistorien, och ett blygsamt första bidrag är den intervju jag gjorde tillsammans med Renée Frangeur med professor emerita i kvinnohistora Gunhild Kyle, publicerad som nätartikel i Scandia. "Från kvinnohistoria till genusvetenskap – pionjären Gunhild Kyle berättar" (Tidskriften Scandia dec 2010).

Mitt nu pågående bokprojekt har arbetsnamnet "The Making of a Political Women" (med inspiration från Toril Mois bok The Making of an Intellectual Woman), där avsikten är att undersöka hur kvinnliga pionjärer i svensk politik konstruerades och konstruerade sig själva som politiska kvinnor. Till en början låg fokus på Ulla Lindström och Inga Thorsson, båda högt uppsatta, skickliga politiker men trots det (särskilt i jämförelse med manliga partikamrater) tämligen styvmoderligt behandlade i det socialdemokratiska partiet. I takt med att arbetet fortskridit har jag alltmer koncentrerat mig på Ulla Lindström, ensam kvinna och statsråd i Tage Erlanders regeringar 1954-1966. Tanken är att det ska bli en politisk biografi i bokform. Hittills har jag skrivit några artiklar i antologier samt presenterat papers på svenska och internationella konferenser, senast på Historikerdagarna i Stockholm, på konferens om life-writing i Göteborg och på European Social History Science Conference i Wien (alla år 2014).

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, G. (2016). Handlar kärleksbrev om kärlek?. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (2), 100-107.
Karlsson, G. (2015). Motståndet mot den feministiska rörelsen. Kurage. Idétidskrift för det civila samhället (15), 10-13.
Karlsson, G. (2010). Politiska kvinnor: anteckningar om Ulla Lindström och Inga Thorsson. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 136 (4), 23-29.
Karlsson, G. (1987). Från broderskap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och strategier. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (44-45), 17-20.

Artiklar, recensioner

Karlsson, G. (2014). Recension av: Skamgrepp. Femme-inistiska essäer. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4), 103-105.
Karlsson, G. (2004). Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960-95 [av Roger Klinth]. Historisk Tidskrift (S) (4), 912-920.
Karlsson, G. (2003). Övervakning av offentliga kvinnor i Stockholm. Historisk Tidskrift (S), 123 (3), 452-460.
Karlsson, G. (1999). Annika Larsdotter, guilty of infanticide. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7 (2-3), 151-153.

Böcker

Karlsson, G. (1990). Manssamhället till behag?. Stockholm: Socialdemokratiska kvinnoförbundet/Tiden.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, G. (2011). The Making of Political Women: Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish Politics. I: Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck, Bortom rösträtten: kön, politik och medborgarskap i Norden (ss. 97-115). Huddinge: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.
Karlsson, G. (2010). Inga Thorsson: engagerad ambassadör i Tel Aviv. I: Maj-Inger Klingvall & Gabriele Winai Ström, Från Myrdal till Lindh: svenska diplomatprofiler (ss. 51-59). Möklinta: Gidlunds förlag.
Karlsson, G. (2008). Love power: Inga Thorsson and the nuclear question. I: Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir (ss. 171-182). Örebro: Örebro University.
Karlsson, G. (2002). Från rösträttskamp till fittstimsdebatt. I: Lena Olson, Kärlek, makt & systerskap: 30 år av kvinnokamp (ss. 9-13). Göteborg: Göteborgs stadsmuseum.
Karlsson, G. (2002). Olof Palme och jämställdhetspolitiken på 1970-talet. I: Politikern Olof Palme (ss. 86-117). Stockholm: Hjalmarson & Högberg.
Karlsson, G. (1999). Den känsliga abortfrågan: konsten att undvika konflikt. I: Christina Florin, Lena Sommestad, Ulla Wikander, Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter (ss. 136-158). Stockholm: Norstedts.
Karlsson, G. (1998). Social Democratic women's coup in the Swedish parliament. I: Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck, Anna G. Jónasdóttir, Is there a Nordic Feminism?: Nordic feminist thought on culture and society (ss. 44-68). London: UCL Press.
Karlsson, G. (1991). Stödgrupp eller avantgarde?: Om (s)-kvinnors villkorliga medverkan i politiken. I: Carin Holmberg, Anna Nordenstam, Varför feminism i ett jämställt samhälle? (ss. 5-24). Göteborg: Göteborgs universitet.
Karlsson, G. (1990). Ein roter Streifen am Horizont: Untersuchung zu den Frauen in der Arbeiterbewegung. I: Forschungen zur Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Schweden (ss. 29-42). Bochum: Institut zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung.
Karlsson, G. (1987). Anpassning eller protest?: Överlevnadsstrategier bland prostituerade kvinnor i Göteborg på 1860-talet. I: Birgit Sawyer och Anita Göransson, Manliga strukturer och kvinnliga strategier: en bok till Gunhild Kyle, december 1987 (ss. 176-197). Göteborg: Göteborgs universitet.
Karlsson, G. (1987). Den svårfångade kärleken: om kvinnorna, kärleken och samhället. I: Gunhild Kyle, Handbok i svensk kvinnohistoria (ss. 34-57). Stockholm: Carlsson.
Karlsson, G. (1984). Så skapades prositutionen. I: Bibliotheca feminarum: om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg : kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år. Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning.

Konferensbidrag

Karlsson, G. (1993). Skall kvinnorna följa karlarna?: Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för politiskt inflytande. I: Lise Sjöstedt, Kvinnornas historia den osynliga historien. Konferensbidrag vid Kvinnornas historia - den osynliga historien, Stockholm, 24-25 april 1993 (ss. 123-131). Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN).

Proceedings (redaktörsskap)

Karlsson, G. (ed.) & Jones, K. B. (ed.) (2008). Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro University (Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) 8).
Gunnarsson, L. (ed.) , Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Karlsson, G. (ed.) (2008). GEXcel Work in Progress Report. Volume II: Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Fall 2007. Örebro: Örebro university (CFS report series 7).