This page in English

Gunnel Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Gunnel Karlsson
Forskningsämne

Om Gunnel Karlsson

Disputerade 1996 i Göteborg på en avhandling i historia, Från broderskap till systerskap. Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP (Lund: Arkiv). Har arbetat vid Göteborgs universitet som lärare och prefekt vid Institutionen för Genusvetenskap och som föreståndare för Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Har samtidigt i många år varit knuten till Örebro universitet och (dåvarande) Kvinnovetenskapligt forum. Arbetar nu vid Örebro universitet som lektor i genusvetenskap. Ingår också som forskare i Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS), som i samarbetet med Tema Genus i Linköping inrättat Institutet för tematisk genusvetenskap (GI). Åren 2007-2011 också akademisk koordinator för GEXcel: Center of Gender Excellence, ett samarbete mellan Linköping/Tema Genus och Örebro/CFS med stöd från Vetenskapsrådet. Samarbetet fortsatte med bildandet av GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies 2012, där också Karlstads universitet ingår (se hemsida www.gexcel.org). Under 2014 har jag på deltid varit forskningskoordinator för Gexcel i Örebro.

Min forskning har sedan 90-talet varit inriktad på kön och politik, vilket inte hindrat att jag genom åren försökt hålla kvar mitt intresse för det som var mitt första forskningsområde, nämligen sexualpolitik i vid bemärkelse, särskilt historiskt inriktad prostitutionsforskning. Tack vare min undervisning i genusvetenskap har jag haft möjlighet att hålla mig någorlunda inläst och ge kurser med fokus på kön, makt och sexualitet(er).

Under många år har jag också varit intresserad av att dokumentera framväxten av den nordiska kvinno- och könsforskningshistorien, och ett blygsamt första bidrag är den intervju jag gjorde tillsammans med Renée Frangeur med professor emerita i kvinnohistora Gunhild Kyle, publicerad som nätartikel i Scandia. "Från kvinnohistoria till genusvetenskap – pionjären Gunhild Kyle berättar" (Tidskriften Scandia dec 2010).

Mitt nu pågående bokprojekt har arbetsnamnet "The Making of a Political Women" (med inspiration från Toril Mois bok The Making of an Intellectual Woman), där avsikten är att undersöka hur kvinnliga pionjärer i svensk politik konstruerades och konstruerade sig själva som politiska kvinnor. Till en början låg fokus på Ulla Lindström och Inga Thorsson, båda högt uppsatta, skickliga politiker men trots det (särskilt i jämförelse med manliga partikamrater) tämligen styvmoderligt behandlade i det socialdemokratiska partiet. I takt med att arbetet fortskridit har jag alltmer koncentrerat mig på Ulla Lindström, ensam kvinna och statsråd i Tage Erlanders regeringar 1954-1966. Tanken är att det ska bli en politisk biografi i bokform. Hittills har jag skrivit några artiklar i antologier samt presenterat papers på svenska och internationella konferenser, senast på Historikerdagarna i Stockholm, på konferens om life-writing i Göteborg och på European Social History Science Conference i Wien (alla år 2014).

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)