This page in English

Håkan Westberg

Tjänstetitel: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Håkan Westberg

Min forskning handlar om exponeringsbedömning inom yrkes- och miljömedicin. I ett flertal FOU projekt har jag studerat samband mellan aerosoler och partiklar och inflammationsmarkörer liksom exponering för mera specifika agens och cancerdödlighte och cancersjuklighet. Jag är också verksamhetschef vid Arbets- och mljömedicin,USÖ.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript