This page in English

Hanna Edebol-Carlman

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303322

Rum: C2106

Hanna Edebol-Carlman

Om Hanna Edebol-Carlman

Jag gick med i Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre i januari 2013. Som post-doc här är jag involverad i flertalet forskningsprojekt med syfte att bättre förstå interaktioner i den så kallade mikrob-hjärna-tarm axeln vid Irritable Bowel Syndrome (IBS) och andra gastrointestinala sjukdomar, samt att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder för gastrointestinala och psykiatriska sjukdomar.

I december 2012 försvarade jag min avhandling i klinisk psykologi och syftet var att utveckla mer objektiva metoder för utredning och behandling av ADHD hos vuxna personer. Denna forskning resulterade i två nya mått: 1) the Weighted Core Symptom Scale (WCS) – ett kompositmått mellan 0-100 för graden av ADHD hos vuxna personer och 2) Prediktion för ADHD (PADHD) – ett kategoriskt mått för diagnostisk status med god prediktiv power inom både kliniska grupper och den generella populationen.

Mina nuvarande forskningsintressen handlar om biopsykosociala faktorer vid IBS, mekanistiska och terapeutiska faktorer av betydelse för patienter med denna sjukdom samt relaterade sjukdomar, exempelvis betydelsen av stress, ångest och emotioner. Jag är även intresserad av att studera mekanismer och terapeutiska möjligheter av relevans för mikrob-hjärna-tarm interaktioner vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exmpelvis ADHD och autism.

Denna höst rapporterar jag fynd från en studie där vi undersökt intervention med kognitiv beteendeterapi vid IBS tillsammans med Brjann Ljotsson vid karolinska institutet samt Katja Boersma och Steven Linton vid center of health and medical psychology vid örebro universitet. Jag förbereder även ett nytt projekt där vi studerar möjliga funktionella förändringar i hjärnaktivitet under stress efter intervention med probiotika för IBS. Förutom att studera hjärnans aktivitet är vi också intresserade av möjliga förändringar längs hela mikrob-hjärna-tarm axeln, inklusive till exempel fysiologiska, hormonella, immunologiska och mikrobakteriella förändringar.

Jag kommer från beteendevetenskapen och tycker det är förtjusande roligt att arbeta tillsammans med en inspirerande och dynamisk grupp människor från olika vetenskapliga discipliner och med olika kunskaper! Vi samarbetar också med den vetenskapliga expertisen i flera områden, exempelvis prof. Steven Linton vid Center of Health And Medical Psychology (CHAMP), Örebro University, psykolog, PhD och specialist på KBT vid IBS- Brjánn Ljotsson vid Karolinska institutet, och hjärnavbildningsexpert prof. Emeran Mayer, vid University of California, Los Angeles.

I tillägg till min egen forskning är jag också intresserad av kliniskt arbete med psykoterapi och i framtiden hoppas jag kunna arbeta mer med KBT som jag har en steg 1 utbildning i.

Sist men inte minst, att arbeta med studenter och lärande är också otroligt givande och jag har undervisat sedan 2008 samt handlett kandidatuppsatser sedan 2010. Min undervisningserfarenhet är framförallt inom klinisk psykologi, neuropsykologi och forskningsmetodik.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Edebol-Carlman, H. , Schrooten, M. G. S. , Ljóttson, B. , Boersma, K. , Linton, S. J. & Brummer, R. J. (2018). Cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: the effects on state and trait anxiety and the autonomic nervous system during induced rectal distensions - An uncontrolled trial. Scandinavian Journal of Pain, 18, 81-91.
Wall, R. , Marques, T. , Edebol-Carlman, H. , Sundin, J. , Vumma, R. , Rangel, I. & Brummer, R. J. (2017). Altered expression of membrane transporters in colonic mucosa of patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Post-infectious (PI)-IBS compared to healthy subjects. Neurogastroenterology and Motility, 29 (Suppl. 2), 107-108.
Edebol-Carlman, H. , Ljotsson, B. , Linton, S. J. , Boersma, K. , Schrooten, M. , Repsilber, D. & Brummer, R. J. (2017). Face-to-Face Cognitive-Behavioral Therapy for Irritable Bowel Syndrome: The Effects on Gastrointestinal and Psychiatric Symptoms. Gastroenterology Research and Practice.
Boersma, K. , Ljótsson, B. , Edebol-Carlman, H. , Schrooten, M. , Linton, S. J. & Brummer, R. J. (2016). Exposure-based cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: A single-case experimental design across 13 subjects. Cognitive Behaviour Therapy, 45 (6), 415-430.
Edebol-Carlman, H. & Norlander, T. (2013). Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (3), 319-327.
Edebol-Carlman, H. & Norlander, T. (2013). Robust mätmetod för ADHD hos vuxna.. Best Practice, 4 (14), 18-21.
Edebol, H. , Helldin, L. , Holmberg, E. , Gustafsson, S. & Norlander, T. (2011). In search for objective measures of hyperactivity, impulsivity and inattention in adult attention deficit hyperactivity disorder using the Quantified Behavior Test Plus. Europe's Journal of Psychology, 7 (3), 443-457.
Edebol-Carlman, H. , Bood, S. & Norlander, T. (2008). Chronic Whiplash-Associated Disorders and Their Treatment Using Flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique).. Qualitative Health Research, 18 (4), 480-488.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

König, J. , Ganda-Mall, J. , Rangel, I. , Edebol-Carlman, H. & Brummer, R. J. (2015). The Role of the Gut Microbiota in Brain Function. I: Koen Venema & Ana Paula do Carmo, Probiotics and Prebiotics: Current Research and Future Trends. Poole, UK: Caister Academic Press.

Konferensbidrag

Edebol-Carlman, H. , Rode, J. , König, J. , Hutchinson, A. , Repsilber, D. , Kiselev, A. , Thunberg, P. , Lathrop Stern, L. & et al. (2019). Evaluating the effects of probiotic intake on brain activity during an emotional attention task and blood markers related to stress in healthy subjects. Konferensbidrag vid Mind, Mood & Microbes, 2nd International Conference on Microbiota-Gut-Brain Axis, Amsterdam, The Netherlands, 17-18 January, 2019.

Manuskript