This page in English

Hanna Kjell

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301252

Rum: E3277

Hanna Kjell

Om Hanna Kjell

Om Hanna Kjell 
Hanna vikarierar som verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat vid enheten för verksamhetsutveckling på universitetskansliet fram till och med augusti 2023. 
I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar Hanna med att utveckla universitetets miljö- och klimatarbete. Viktiga utgångspunkter i arbetet är universitetets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling, klimatramverket för universitet och högskolor samt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. 


I arbetet ingår bland annat att inom miljö- och klimatområdet ge kunskaps- och metodstöd till ledning och verksamhet, leda och delta i strategiska projekt och uppdrag, omvärldsbevaka och representera universitetet i samarbeten samt rapportera och kommunicera kring arbetet internt och externt. 


Bakgrund 
Hanna har en kandidatexamen inom Miljö, innovation och hållbarhet. Tidigare har Hanna arbetat som Hållbarhetscoach via Sustainergies, hon har även varit med och startat upp Klimatstudenterna vid Högskolan i Halmstad samt skrivit sin kandidatuppsats om svenska högskolor och universitets arbete och organisation för en hållbar utveckling.