This page in English

Hany Hachem

Tjänstetitel: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303534

Rum: F3120

Hany Hachem
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Hany Hachem

Artiklar i media:

https://www.sydsvenskan.se/2020-10-06/flera-fordelar-med-att-plugga-pa-aldre-dar

https://www.svd.se/lyckosamt-aldrande-kraver-mycket-pengar-idag

https://www.svd.se/a/Qmo2vx/att-studera-pa-aldre-dagar-gor-dig-lyckligare

https://www.allas.se/relationer/solveig-skolade-om-sig-efter-70-livet-ar-har-och-nu/8017711 

https://www.hd.se/2020-10-06/flera-fordelar-med-att-plugga-pa-aldre-dar

https://aldreicentrum.se/nyheter/livspolitik-lar-aldre-att-ifragasatta-varlden/

https://www.allas.se/relationer/gunilla-skolade-om-sig-till-brandman-mitt-i-livet/8385194  

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Övrigt