This page in English

Helena Fadl

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Helena Fadl
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Helena Fadl

Helena Fadl är Docent och Överläkare (Specialist i obstetrik och gynekologi) vid Kvinnokliniken Universitetsjukhuset Örebro. Hennes huvudsakliga kliniska erfarenhet är inom mödrahälsovård och obstetrik, med speciellt fokus på gravida med diabetes.

Forskning

Helena disputerade 2012 vid Örebro Universitet på graviditetsdiabetes (GDM) i Sverige- både nationella obstetriska utfall och långtidskonsekvenser för mamman. Hon har fortsatt sin egen forskning inom området diabetes och graviditet. Helena Fadl är ansvarig forskare; Projektledare för CDC4G- studien (www.cdc4g.se), som utvärderar konsekvenserna av de nya rekommenderade diagnosgränserna för GDM i Sverige. Helena är aktiv medlem i DPSG- Diabetes and pregnancy study group- www.dpsghome.org en internationell forskargrupp på området diabetes och graviditet. 

Helena handleder för tillfället 5 doktorander; vilka projekt som det handlar om hittar du här under respektive doktorands profilssida: Yvonne Skogsdal, Maryam Saeedi, Hanna Östling, Malin Ugarph-Edfeldt, Inga-Ros Valgeirsdottir.

Undervisning

Helena Fadl undervisar inom Läkarprogrammet, genom att hålla seminarier inom Epidemiologi, vara basgruppshandledare och handleder regelbundet studenter i deras vetenskapliga arbeten. Helena Fadl har även bidragit i utbildning av Diabetesköterskor flertalet gånger senaste åren. Helena Fadl har skrivit kapitel om diabetes och graviditet för Lärobok inom Obstetrik och Gynekologi.

Samarbeten

Förutom egna projekt deltar Helena Fadl i nationella multicenterstudier bla Prematuritetsstudien och SWEPIS (Swedish post Term Induction study), där arbete fortgår med substudier till huvudstudierna ovan. Etablerat forskningssamarbete har pågått flera år med Professor David Simmons vid Western University, Sydney, Australien som även affilierad forskare till Kvinnokliniken Region Örebro Län.

Helena ingår även i styrgruppen för COPE- den aktuella studien om Covid infektion hos gravida som pågår just nu- www.copestudien.se.

Uppdrag

Helena representerar också Kvinnokliniken RÖL i styrgruppen för SNAKS-  Nationellt forskningsnätverk inom Obstetrik och Gynekologi (www.snaks.se) och arbetar just nu med en grupp kolleger för att skapa en sk ARG grupp för Diabetes och Graviditet i Sverige (www.sfog.se). Helena Fadl var även medlem i expertgruppen i samband med det nationella arbetet på Socialstyrelsen kring framtagandet nya riktlinjer för GDM.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Carlsson, Y. , Bergman, L. , Zaigham, M. , Linden, K. , Andersson, O. , Veje, M. , Sandström, A. , Wikström, A. & et al. (2021). COVID-19 in Pregnancy and Early Childhood (COPE): study protocol for a prospective, multicentre biobank, survey and database cohort study. BMJ Open, 11 (9).
Wikström, T. , Hagberg, H. , Jacobsson, B. , Kuusela, P. , Wesström, J. , Lindgren, P. , Fadl, H. , Wennerholm, U. & et al. (2021). Effect of second-trimester sonographic cervical length on the risk of spontaneous preterm delivery in different risk groups: a prospective observational multicenter study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (9), 1644-1655.
Alkmark, M. , Carlsson, Y. , Brismar Wendel, S. , Elden, H. , Fadl, H. , Jonsson, M. , Ladfors, L. , Saltvedt, S. & et al. (2021). Efficacy and safety of oral misoprostol vs transvaginal balloon catheter for labor induction: An observational study within the SWEdish Postterm Induction Study (SWEPIS). Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (8), 1463-1477.
Alkmark, M. , Wennerholm, U. , Saltvedt, S. , Bergh, C. , Carlsson, Y. , Elden, H. , Fadl, H. , Jonsson, M. & et al. (2021). Induction of labour at 41 weeks of gestation versus expectant management and induction of labour at 42 weeks of gestation: a cost-effectiveness analysis. British Journal of Obstetrics and Gynecology.
Kuusela, P. , Jacobsson, B. , Hagberg, H. , Fadl, H. , Lindgren, P. , Wesström, J. , Wennerholm, U. & Valentin, L. (2021). Second trimester transvaginal ultrasound measurement of cervical length for prediction of preterm birth: a blinded prospective multicentre diagnostic accuracy study. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 128 (2), 195-206.
Nilvér, H. , Wessberg, A. , Dencker, A. , Hagberg, H. , Wennerholm, U. , Fadl, H. , Wesström, J. , Sengpiel, V. & et al. (2021). Women's childbirth experiences in the Swedish Post-term Induction Study (SWEPIS): a multicentre, randomised, controlled trial. BMJ Open, 11 (4).
Millbourn, C. , Lybeck, C. , Einberg, A. P. , Nordin, M. , Lindh, G. , Hökeberg, I. , Fredlund, H. , Fischler, B. & et al. (2020). Anti-HCV prevalence and risk factor-based screening for hepatitis C in pregnant women and their partners in Sweden. Infectious Diseases, 52 (11), 776-785.
Thornton, J. , Fadl, H. , Walker, K. F. & Torgerson, D. (2020). Avoiding biased exclusions in cluster trials. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 99 (2), 145-146.
Harreiter, J. , Fadl, H. , Kautzky-Willer, A. & Simmons, D. (2020). Do Women with Diabetes Need More Intensive Action for Cardiovascular Reduction than Men with Diabetes?. Current Diabetes Reports, 20 (11).
Wennerholm, U. B. , Saltvedt, S. , Wessberg, A. , Alkmark, M. , Bergh, C. , Wendel, B. S. , Fadl, H. , Jonsson, M. & et al. (2020). Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 80 (10), E76-E76.
Wennerholm, U. , Saltvedt, S. , Wessberg, A. , Alkmark, M. , Bergh, C. , Brismar Wendel, S. , Fadl, H. , Jonsson, M. & et al. (2020). Induction of Labour at 41 Weeks Versus Expectant Management and Induction of Labour at 42 Weeks (SWEdish Post-Term Induction Study, SWEPIS): Multicentre, Open Label, Randomised, Superiority Trial. Obstetrical and Gynecological Survey, 75 (4), 207-209.
Kuusela, P. , Wennerholm, U. , Fadl, H. , Wesström, J. , Lindgren, P. , Hagberg, H. , Jacobsson, B. & Valentin, L. (2020). Second trimester cervical length measurements with transvaginal ultrasound: a prospective observational agreement and reliability study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 99 (11), 1476-1485.
Fadl, H. , Saeedi, M. , Montgomery, S. , Magnuson, A. , Schwarcz, E. , Berntorp, K. , Sengpiel, V. , Storck-Lindholm, E. & et al. (2019). Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden: a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1).
Hildén, K. , Hanson, U. , Persson, M. , Magnuson, A. , Simmons, D. & Fadl, H. (2019). Gestational diabetes and adiposity are independent risk factors for perinatal outcomes: a population based cohort study in Sweden. Diabetic Medicine, 36 (2), 151-157.
Hildén, K. , Hanson, U. , Persson, M. , Magnuson, A. , Simmons, D. & Fadl, H. (2018). Are gestational diabetes and adiposity independent risk factors for perinatal outcomes?: A population based cohort study in Sweden. Diabetic Medicine.
Skogsdal, Y. R. E. , Karlsson, J. Å. , Cao, Y. , Fadl, H. & Tydén, T. A. (2018). Contraceptive use and reproductive intentions among women requesting contraceptive counseling. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 97 (11), 1349-1357.
Millbourn, C. , Lybeck, C. , Fadl, H. , Fredlund, H. , Lindahl, K. & Duberg, A. (2017). Screening for HCV in pregnant women and their partners. Journal of Hepatology, 66 (1), S404-S405.
Hildén, K. , Hanson, U. , Persson, M. & Fadl, H. (2016). Overweight and obesity: a remaining problem in women treated for severe gestational diabetes. Diabetic Medicine, 33 (8), 1045-1051.
Fadl, H. E. & Simmons, D. (2016). Trends in diabetes in pregnancy in Sweden 1998-2012. BMJ Open Diabetes Research & Care, 4 (1).
Rönnberg, A. , Östlund, I. , Fadl, H. , Gottvall, T. & Nilsson, K. (2015). Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weight gain: a randomised controlled trial. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 122 (4), 537-544.
Fadl, H. E. , Gärdefors, S. , Hjertberg, R. , Nord, E. , Persson, B. , Schwarcz, E. , Åman, J. , Östlund, I. K. & et al. (2015). Randomized controlled study in pregnancy on treatment of marked hyperglycemia that is short of overt diabetes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94 (11), 1181-1187.
Fadl, H. , Magnuson, A. , Östlund, I. , Montgomery, S. , Hanson, U. & Schwarcz, E. (2014). Gestational diabetes mellitus and later cardiovascular disease: a Swedish population based case-control study. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 121 (12), 1530-1536.
Persson, M. , Fadl, H. , Hanson, U. & Pasupathy, D. (2013). Disproportionate Body Composition and Neonatal Outcome in Offspring of Mothers With and Without Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 36 (11), 3543-3548.
Fadl, H. , Östlund, I. K. M. & Hanson, U. (2012). Outcomes of gestational diabetes in Sweden depending on country of birth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 91 (11), 1326-1330.
Fadl, H. E. , Östlund, I. K. M. , Magnuson, A. F. K. & Hanson, U. S. B. (2010). Maternal and neonatal outcomes and time trends of gestational diabetes mellitus in Sweden from 1991 to2003. Diabetic Medicine, 27 (4), 436-441.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2007). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 114 (3), 373-373.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2007). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus - Author's reply. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 114 (2), 238-239.
Fadl, H. , Östlund, I. , Nilsson, K. & Hanson, U. (2006). Fasting capillary glucose as a screening test for gestational diabetes mellitus. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 113 (9), 1067-71.

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Backman [Fadl], H. (1990). Medicinsk ordlista. Åbo: Åbo akademi.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Fadl, H. (2012). Gestational diabetes mellitus in Sweden: screening, outcomes, and consequences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Hildén, K. , Arntyr-Hellgren, P. , Magnuson, A. , Hanson, U. , Simmons, D. & Fadl, H. (2018). Born over 4500 g: the trends in birth trauma and mode of delivery in women with GDM and type 1 diabetes in Sweden between 1998-2012. Konferensbidrag vid Diabetes Pregnancy Study Group (DPSG) Meeting 2018, Rome, Italy, September 27-30, 2018.
Valgeirsdottir, I. , Hanson, U. , Simmons, D. & Fadl, H. (2018). Diet as treatment for GDM: enough for improving outcomes?. Konferensbidrag vid Diabetes Pregnancy Study Group (DPSG) Meeting 2018, Rome, Italy, September 27-30, 2018.
Kuusela, P. , Fadl, H. , Wesström, J. , Lindgren, P. , Hagberg, H. , Jacobsson, B. , Wennerholm, U. & Valentin, L. (2018). Intra- and Interrater reliability of Transvaginal Sonographic Measurements of Cervixal length. Konferensbidrag vid ESPBC 2018, European Spontaneous Preterm Birth Congress, Edinburgh, Scotland, May 16-18, 2018.
Saeedi, M. , Simmons, D. , Magnuson, A. , Montgomery, S. & Fadl, H. (2018). The CDC4G trial: Impact of Changing Diagnostic Criteria for Gestational diabetes in Sweden – a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-study protocol. Konferensbidrag vid Diabetes Pregnancy Study Group (DPSG) Meeting 2018, Rome, Italy, September 27-30, 2018.
Arntyr Hellgren, P. , Simmons, D. , Hanson, U. , Magnuson, A. & Fadl, H. (2017). Birth trauma in babies born to women with and without type 1 diabetes in Sweden 1998-2012: relationship with maternal and baby weight. I: 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group Abstract book. Konferensbidrag vid 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group (EASD), Nyborg, Denmark, September 7-10, 2017 (ss. 66-67).
Skogsdal, Y. R. E. , Fadl, H. , Karlsson, J. , Cao, Y. & Tydén, T. (2017). Contraceptive counselling is a golden opportunity to talk about fertility and reproductive health: results from a RCT in Sweden. I: Contraceptive counselling is a golden opportunity to talk about fertility and reproductive health results from a RCT in Sweden. Konferensbidrag vid 33rd Annual Meeting of ESHREAt: Geneva, Switzerland, 2-5 July, 2015.
Saeedi, M. , Hanson, U. & Fadl, H. (2017). Evaluation of screening methods for Gestational diabetes mellitus in Sweden. I: 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group Abstract book. Konferensbidrag vid 49th Annual Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group (EASD), Nyborg, Denmark, September 7-10, 2017 (ss. 79-80).
Devlieger, R. , Fadl, H. & Deruelle, P. (2016). Assessment of fetal and neonatal growth (including growth pattern in diabetes). I: 2016 AUDIT MEETING Diabetic Pregnancy Study Group of the EASD. Konferensbidrag vid 3rd Audit Meeting of the Diabetic Pregnancy Study Group, Dublin, Ireland, September 29 - October 1, 2016.

Manuskript

Hildén, K. , Magnuson, A. , Montgomery, S. , Schwarcz, E. , Hanson, U. , Simmons, D. & Fadl, H. Cardiovascular disease among women with previous preeclampsia and/or gestational diabetes mellitus : a national case control study.
Bergengren, L. , Ryen, L. , Flodström, C. , Fadl, H. , Udumyan, R. , Karlsson, M. & Helenius, G. Effectiveness and costs of implemented primary HPV cervical screening : a populationbased cohort study.