This page in English

Inger M Jonsson

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302010

Rum: K1117

Inger M Jonsson
Forskningsämne

Om Inger M Jonsson

Inger M Jonsson är PhD och professor emerita i måltidskunskap/Culinary Arts & Meal Science med inriktning måltidskultur i samhällsperspektiv. Hon har intresserat sig för uppbyggnad och kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom måltidskunskap vid Örebro universitet. Inger har även en MScPH i folkhälsovetenskap och har tidigare arbetat inom Örebro läns landsting/Region Örebro med länsövergripande folkhälsoarbete om mat och hälsa.

Forskningsområde

Inger M Jonssons forskning behandlar förståelsen för vad mat och måltider betyder i dagens samhällsliv. Restaurangmåltider såväl som offentlig sektors måltider gällande – culinary arts (kokkonst) med praktiskt arbete, gastronomi med måltidskultur samt hospitality (bemötande av gäster). Hennes vetenskapliga inriktning har ett praktiskt/estetiskt perspektiv där måltidens symboliska och meningsbärande delar reflekteras i frågeställningar om vad mat och måltider betyder med utgångspunkt i genus, klass och mångkultur. I hennes avhandlingsarbete från 2004 behandlas familjemåltiden och informationen om mat från olika samhällsnivåer riktade till ett brett spektra av hushåll.

Samarbeten och uppdrag

Medarbetar i redaktionskommittén för en peer reviewed antologi (vänbok) Understanding Meal Science- an anthology of 20 years of meal research.

 Forskningsprojekt

  • Doktorandprojekt Ann-Sofie Jonsson – disputation planerad oktober 2021. Bemötande och upplevelser av patientmåltider på sjukhus.

  • Doktorandprojekt Daniel Östergren – halvtidsseminarium oktober 2021. Gastronomi och bildning.

  • Doktorandprojekt Kajsa Hult – fältstudier på restaurang. Värdskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt