This page in English

Inger M Jonsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302010

Rum: K1117

Inger M Jonsson

Forskningsämne

Om Inger M Jonsson

Inger M Jonsson är professor i måltidskunskap/Culinary Arts & Meal Science med inriktning måltider i samhället. Hon innehar uppdraget som ämnesföreträdare och har intresserat sig för uppbyggnad och kvalitet i ämnet måltidskunskap på alla nivåer vid Örebro universitet. Inger ansvarar för forskarutbildningen och arbetar också med utveckling av en internationell master i gastronomi. Inger har därutöver under 2013-2016 innehaft ett särskilt uppdrag för ämnesutveckling av avancerad- och forskarnivå för vid Umeå universitet.

Inger har även en MScPH i folkhälsovetenskap och har tidigare arbetat inom Örebro läns landsting med länsövergripande folkhälsoarbete arbete med ansvar för Mat och hälsa området regionalt, lokalt där också nationella samarbeten och nätverk ingick. Arbetet innebar samverkan övergripande med organisationerna för Bvc, Mvc, Vårdcentraler, samt Apotek. Hon samordnade och initierade också projekt inom kommunala måltidsverksamheter: förskolor, skolor, omsorg, äldreomsorg, öppen förskola, samt hem och konsumentkunskapsämnet i grundskolan samt tillsammans med idrottsrörelse och studieförbund.

Forskningsområde

Måltidskunskap/Culinary Arts & Meal Science är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som intresserar sig för måltider i ett helhetsperspektiv och har forskningssamarbeten med andra ämnen som intresserar sig för forskning om måltider. Inger M Jonssons forskning behandlar förståelsen för vad mat och måltider betyder i dagens samhällsliv särskilt när det gäller besöksnäringen med dess restaurangverksamheter men även för den offentliga sektorns måltider gällande helhetssyn på måltider med arbetsorganisation, arbetsförhållanden, praktiskt arbete, och gästbemötande (hospitality).  Hennes intresseområde inbegriper även utbildning och information om mat, måltider och hälsa med ett praktiskt/estetiskt/pedagogiskt perspektiv där dess symboliska och meningsbärande delar reflekteras i frågeställningar om olika synsätt på vad mat och måltider betyder med utgångspunkt i genus, klass och mångkulturellt perspektiv. I hennes avhandlingsarbete från 2004 behandlas familjemåltiden ur ett delvis mångkulturellt perspektiv.

Undervisning

Inger M Jonsson undervisar inom grundutbildning och avancerad nivå: måltidskunskapens teori och metoder, måltiden i samhällsperspektiv, medveten måltid, akademiskt skrivande. Hon ansvarar för forskarutbildningen i måltidskunskap och forskarkurser inom ämnet.

Samarbeten och uppdrag

  • Utveckling av avancerad nivå – nationellt master samarbete- internationellt mastersprogram i gastronomi
  • Högre seminarier med doktorandseminarier och forskar kollegier – förstärkt forskningssamarbete - forskningsansökningar.  
  • Internationella konferenser inom måltidskunskap/Culinary Arts & Meal Science

 Forskningsprojekt

  • Restaurangpraktiker och professionella ideal – Doktorand Lotte Wellton
  • Affärsresenärers måltidsval – Doktorand Joachim Sundqvist/Örebro universitet/Umeå universitet
  • Gastronomi – stad och land – Doktorand Annica Långström, Örebro universitet/Umeå universitet)
  • Måltidskunskap – didaktik, profession – Seniora forskare, doktorander, adjunkter

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jonsson, A. , Nyberg, M. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2020). Older patients' perspectives on mealtimes in hospitals: a scoping review of qualitative studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Eriksson, L. , Jonsson, I. M. & Öström, Å. (2020). Waiters' craft-related actions studied from the perspective of time-geography. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10 (2), 152-176.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Svingstedt, A. (2019). “Just trained to be a chef, not a leader”: A study of head chef practices. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20 (4), 400-422.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (2018). Making Meals in Small Seasonal Restaurants. Journal of Culinary Science & Technology, 16 (1), 1-17.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Svingstedt, A. (2018). "We are service people, and we stay until the job is done": enactments of professionalism in restaurants. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 18 (4), 265-283.
Magnusson Sporre, C. , Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2017). Enjoy!: Enhancing Meals in the Swedish Public Sector. Journal of Culinary Science & Technology, 15 (3), 239-258.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. , Walter, U. & Svingstedt, A. (2017). Restaurant practices: time, planning, knowledge and dreams. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17 (3), 297-311.
Magnusson Sporre, C. , Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2015). The complexity of making a conscious meal: a concept for development and education. Journal of Culinary Science & Technology, 13 (3), 263-285.
Jonsson, I. M. , Pipping Ekström, M. & Nygren, T. (2008). Key concepts towards a stance on gender in the restaurant. Journal of Foodservice, 19 (1), 53-62.
Jonsson, I. M. , Pipping Ekström, M. & Gustafsson, I. (2005). Appetizing learning in Swedish comprehensive schools: an attempt to employ food and tasting in a new form of experimental education. International Journal of Consumer Studies, 29 (1), 78-85.
Jonsson, I. M. , Wallin, A. , Hallberg, L. R. & Gustafsson, I. (2002). Choice of food and food traditions in pre-war Bosnia-Herzegovina: focus goup interviews with immigrant women in Sweden. Ethnicity and Health, 7 (3), 149-161.
Jonsson, I. M. , Hallberg, L. R. & Gustafsson, I. (2002). Cultural foodways in Sweden: repeated focus group interviews with Somalian women. International Journal of Consumer Studies, 26 (4), 328-339.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (). Professionalization of practitioners in rural restaurants. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.
Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (). Restaurant race and seasonal stress: the double impact on workload. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jonsson, I. M. (2004). Family meal experiences: perspectives on practical knowledge, learning and culture. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wellton, L. , Jonsson, I. M. & Walter, U. (2016). Culinary collisions: the vision of local food use collides with daily restaurant practice. I: C Michael Hall & Stefan Gössling, Food Tourism and Regional Development: Networks, products and trajectories (ss. 273-284). New York, NY: Routledge.
Jonsson, I. M. (2014). New Nordic Food for Many: in Nordic Higher Education. I: The Emergence of a New Nordic Food Culture: Final report from the program New Nordic Food II, 2010-2014 (ss. 52-53). Copenhagen: Nordisk Ministerråd.
Jonsson, I. M. (2013). "Äta ute" – måltidsupplevelser på restaurang för personal och gäster: exempel på forskningsperspektiv inom ämnet måltidskunskap vid Örebro universitet. I: Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner, Från matproduktion till gastronomi (ss. 135-144). Huddinge: Södertörns högskola.
Jonsson, I. M. (2009). Att skapa upplevelser eller informera om gastronomi, välbefinnande och hälsa?: studenters visioner om ett gränsöverskridande yrkesliv. I: Christina Fjellström, Gastronomisk forskning (ss. 161-172). Stockholm: Gastronomiska akademien.
Pipping Ekström, M. & Jonsson, I. M. (2009). Family meals: competence, cooking and company. I: Hille Janhonen-Abruquah & Päivi Palojoki, Food in Contemporary Society (ss. 23-28). Helsinki: University of Helsinki.
Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2009). Gender perspectives on the solo diner as restaurant customer. I: Herbert L. Meiselman, Meals in science and practice: interdisciplinary research and business applications (ss. 236-248). Boca Raton, FL: CRC Press.
Pipping Ekström, M. & Jonsson, I. M. (2007). Genus i rummet. I: Richard Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson, Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson (ss. 163-169). Örebro: Örebro universitet.
Jonsson, I. M. , Nygren, T. & Pipping Ekström, M. (2006). Mentorskap, mat- och vinkunskap, arbetskläder, yrkesbenämningar: nycklar till positionering av genus i restaurangmiljön. I: Marianne Pipping Ekström, Genus på krogen (ss. 7-34). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Jonsson, I. M. (2004). Den kulturella smaken av en måltid. I: Gustafsson, Inga-Bitt, Strömberg Ulla-Britt, Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (ss. 139-147). Örebro: Örebro Universitet.
Gustafsson, I. & Jonsson, I. M. (2004). Måltidskunskap och hantverk – i grundutbildning och forskning. I: Bernt Gustavsson, Kunskap i det praktiska (ss. 51-68). Lund: Studentlitteratur.
Jonsson, I. M. (2004). På spaning efter en måltidens pedagogik…: där sinnenas förnimmelser och handens intelligens beaktas . I: Inga-Britt Gustafsson, Börje Stålhammar, Kultur och identitet: doktorandkurs i spetsen "Sinnena och konsten" (ss. 123-139). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Jonsson, I. M. (2000). Ett lustfyllt lärande om mat: utvärdering av Sapere-metoden. I: Måltidsakademiens årsbok 2001: Kommunikativa måltider del II (ss. 59-59). Örebro: Färgspelet förlag.

Konferensbidrag

Östergren, D. & Jonsson, I. M. (2019). Knowing Together in Correspondence: The Meal as a Stage for Bildung. I: Nithikul Nimkulrat, Kristi Kuusk, Julia Valle Noronha, Camilla Groth and Oscar Tomico, EKSIG 2019 Knowing Together — experiential knowledge and collaboration Conference Proceedings of International Conference 2019 of the DRS Special Interest Group on Experiential Knowledge. Konferensbidrag vid International Conference of the DRS Special Interest Group on Experiential Knowledge (EKSIG 2019), Tallinn, Estonia, September 23-24, 2019 (ss. 226-236). Tallinn: Estonian Academy of Arts.
Walter, U. , Jonsson, I. M. & Sundqvist, J. (2015). Eating out: a study of visitors’ value creating activities related to food and meals. I: Juho Pesonen, Raija Komppula, Tourism engagement co-creating well-being: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland, 8.-10.9.2015. Konferensbidrag vid 6th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC 2015), Joensuu, Finland, September 8-10, 2015 (ss. 327-329). Joensu: University of Eastern Finland.
Walter, U. , Jonsson, I. M. & Sundqvist, J. (2015). Eating out: a study of visitors’ value creating activities related to food and meals. Konferensbidrag vid The 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality and Research, Reykjavik, Iceland, October 1‐3, 2015.
Magnusson Sporre, C. , Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2013). The Five Aspects Meal Model, FAMM: From Michelin Guide to public meal sector. I: S. Rodrigues, H. Á. Marques, B. Franchini, D. Dias, Culinary Arts and Sciences Global, Local and National Perspectives. Konferensbidrag vid International Conference on Culinary Arts and Sciences VIII, Global, Local and National Perspectives, ICCAS 2013, Porto, Portugal, June 19-21, 2013 (ss. 188-197). Porto:
Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2011). How to study life and work in an expanding restaurant industry. I: Andrew Mungall, ICHLAR/International Conference on Hospitality & Leisure Applied Research. Balancing Art, Innovation & Performance In Food & Beverage, Hotel and Leisure Industries. Konferensbidrag vid International Conference on Hospitality & Leisure Applied Research (I-CHLAR), Balancing art, innovation & performance in food & beverage, hotel and leisure industries, Lyon, France, July 7-8, 2011 (ss. 126-143).
Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2010). Restaurangen - ett publikt och professionellt rum. I: Sofia Seifert, Rapport från konferensen Rum för arbete. Konferensbidrag vid Rum för arbete, Arbetets museum, Norrköping, Sweden, November 17-18, 2010 (ss. 14-15).
Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2009). Arbete och liv i restaurangbranschen. I: Rapport från konferensen Arbete, livsval och ideal. Konferensbidrag vid Arbete, livsval och ideal. Arbetets museum, Norrköping, Sweden, November 12-13, 2009 (ss. 36-37).
Jonsson, I. M. (2008). Reflektioner om smak och lärande. I: Alsne Marianne och Gustafsson Inga-Britt, Smaksinnet och den goda smaken ett seminarium om människans smaksinne. Konferensbidrag vid Smaksinnet och den goda smaken : ett seminarium om människans smaksinne, januari 2005 (ss. 75-78). Örebro: Örebro universitet.
Jonsson, I. M. & Pipping Ekström, M. (2007). Self-management and meal experiences in Swedish prisons. I: Inter A European Cultural Studies: Conference in Sweden 11–13 June 2007. Konferensbidrag vid Adwanced Cultural Studies/Food and foodways-connecting people and place, Norrköping, Sweden, June 11-13, 2007 (ss. 291-295). Linköping, Sweden: Linköping University Electronic Press.
Jonsson, I. M. (2005). Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider. I: Bodil Axelsson, Johan Fornäs, Kulturstudier i Sverige nationell forskarkonferens, Norrköping 13-15 juni, 2005, Norrköping, Sweden. Konferensbidrag vid Kulturstudier i Sverige, Nationell forskarkonferens, Norrköping, Sweden, June 13-15, 2005 (ss. 527-530). Linköping: Linköping University Electronic Press. Linköping universitet.

Licentiatavhandlingar

Jonsson, I. M. (2001). Food - traditions and thinking: focus group interviews with women from Bosnia-Herzegovina and Somalia. Lic.-avh. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan.

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Bergström, K. (ed.) , Jonsson, I. M. (ed.) , Prell, H. (ed.) , Wernersson, I. (ed.) & Åberg, H. (ed.) (2015). Mat är mer än Mat: Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider (1ed.). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (Kostvetenskap 2015:1).
Tellström, R. (ed.) , Mossberg, L. (ed.) & Jonsson, I. M. (ed.) (2007). Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson. Örebro: Örebro universitet (Måltidskunskap 3).

Övrigt