This page in English

Ingrid Hedin Wahlberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ingrid Hedin Wahlberg

Om Ingrid Hedin Wahlberg

Ingrid Hedin Wahlberg är lektor i musikpedagogik vid Musikhögskolan.

Forskning

Hedin Wahlbergs forskningsintresse inriktas mot frågeställningar om hur musik och samhälle formas i växelverkan. Ett särskilt intressen handlar om undersökandet av relationer mellan kunskap och makt inom musikutövande och på utbildningsinstitutioner.

Undervisning

Undervisningsuppdragen omfattar undervisning i kurser inom såväl musikpedagogik som teaterpedagogik och musikvetenskap, med tonvikt på undervisning om didaktik, normkritiska och interkulturella perspektiv på pedagogik samt självständiga arbeten.

Uppdrag

Hedin Wahlberg är delprojektledare för Estetiska lärprocesser inom Framtidens lärarutbildning.