This page in English

Isabella Visuri

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302181

Rum: C2209

Isabella Visuri

Om Isabella Visuri

Isabella arbetar som läkare vid Universitetssjukhuset Örebro och är registrerad doktorand vid Örebro Universitet sedan år 2017. Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om effekt och komplikationer vid behandling med biologiska läkemedel hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Visuri, I. , Vigren, L. , Nilsson, L. , Kärnell, A. , Hjortswang, H. , Bergemalm, D. , Almer, S. & et al. (2021). Clinical effectiveness of golimumab in ulcerative colitis: a prospective multicentre study based on the Swedish IBD Quality Register, SWIBREG. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 56 (11), 1304-1311.
Visuri, I. , Eriksson, C. , Olén, O. , Cao, Y. , Mårdberg, E. , Grip, O. , Gustavsson, A. , Hjortswang, H. & et al. (2021). Predictors of drug survival: A cohort study comparing anti-tumour necrosis factor agents using the Swedish inflammatory bowel disease quality register. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 54 (7), 931-943.
Shrestha, S. , Olén, O. , Eriksson, C. , Everhov, Å. H. , Myrelid, P. , Visuri, I. , Ludvigsson, J. F. , Schoultz, I. & et al. (2020). The use of ICD codes to identify IBD subtypes and phenotypes of the Montreal classification in the Swedish National Patient Register. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (4), 430-435.
Visuri, I. , Eriksson, C. , Mårdberg, E. , Grip, O. , Gustavsson, A. , Hjortswang, H. , Karling, P. , Montgomery, S. & et al. (2019). Anti-TNF agent drug survival in patients with IBD: real-world comparisons of individual anti-TNF agents based on the Swedish National Quality Registry for IBD (SWIBREG). Journal of Crohn's & Colitis, 13 (Suppl. 1), S443-S444.
Eriksson, C. , Bergemalm, D. , Vigren, L. , Nilsson, L. , Visuri, I. , Hjortswang, H. , Udumyan, R. , Almer, S. & et al. (2018). Clinical effectiveness of golimumab: Interim analysis of the observational study of patients with ulcerative colitis on golimumab in the Swedish National Quality Registry for IBD-GO-SWIBREG. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S409-S410.