This page in English

Jagadish Mangu

Tjänstetitel: Forskningsassistent (doktorand) Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 302435

Rum: P2319

Jagadish Mangu
Forskningsämne Forskningsmiljöer