This page in English

Jakob Gustavsson

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jakob Gustavsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson är anställd som postdoktor vid forskningscentrat Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet. Han har sedan tidigare en doktorsexamen i miljökemi från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där han forskade på kemisk analys av flamskyddsmedel i den svenska miljön.

Vid MTM leder Jakob projektet "Implementering av ett nytt tillvägagångssätt för att identifiera okända potentiellt skadliga kemikalier i damm". Projektet syftar till att utveckla nya kemiska metoder för att mäta bromerade, klorerade och fluorerade kemikalier i inomhusdamm. 

Jakob undervisar inom framförallt analytisk kemi.