This page in English

Joachim Åström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303963

Rum: F2206

Joachim Åström
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Joachim Åström

Joachim Åström är professor i statskunskap. Hans forskning fokuserar främst demokratiska innovationer, nya mönster av politiskt deltagande, och institutionell förändring. Kommer nya deltagarformer förnya den representativa demokratin? Vilka faktorer möjliggör alternativt hindrar att de lyckas? Flera projekt har särskilt uppmärksammat relationer mellan informationsteknik och politik, samt mellan medborgerligt deltagande och tillit.

Åström disputerade i statskunskap 2004 vid Örebro universitet, blev docent 2010 och professor 2013. Han var tidigare dekan för HS-fakulteten och är för närvarande ledamot av universitetsstyrelsen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)