This page in English

Joachim Åström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303963

Rum: F2206

Joachim Åström

Om Joachim Åström

Joachim Åström är professor i statskunskap, dekan för Fakultetsnämnden för Humaniora och Socialvetenskap, och forskningsledare vid Center for Democratic Government in Change. I forskningen studerar han informationsteknikens betydelse för politik och demokrati, till exempel när det gäller medborgerligt deltagande, politisk representation, offentlig förvaltning, styrning och policyskapande. I undervisningen ansvarar han för Statskunskap C.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, M. , Denk, T. & Åström, J. (2018). Perceptions of organizational culture and value conflicts in information security management. Information and Computer Security, 26 (2), 213-229.
Karlsson, M. & Åström, J. (2018). Social media and political communication: Innovation and normalisation in parallel. Journal of Language and Politics, 17 (2), 305-323.
Adenskog, M. , Åström, J. , Eirtö, T. , Karlsson, M. , Ruoppila, S. & Thiel, S. (2017). Balancing Potential and Risk: The Living Lab Approach in Mobile Participation Research. Lecture Notes in Computer Science (10429), 12-23.
Åström, J. , Jonsson, M. & Karlsson, M. (2017). Democratic Innovations: Reinforcing or changing perceptions of trust?. International Journal of Public Administration, 40 (7), 575-587.
Karlsson, F. , Karlsson, M. & Åström, J. (2017). Measuring employees’ compliance: The importance of value pluralism. Information and Computer Security, 25 (3), 279-299.
Åström, J. & Karlsson, M. (2016). The feminine style, the male influence, and the paradox of gendered political blogspace. Information, Communication and Society, 19 (11), 1636-1652.
Karlsson, M. & Åström, J. (2016). The political blog space: A new arena for political representation?. New Media and Society, 18 (3), 465-483.
Karlsson, F. , Åström, J. & Karlsson, M. (2015). Information security culture: state-of-the-art review between 2000 and 2013. Information and Computer Security, 23 (3), 246-285.
Jonsson, M. E. & Åström, J. (2014). The Challenges for Online Deliberation Research: A Literature Review. International Journal of E-Politics, 5 (1).
Åström, J. & Karlsson, M. (2013). Blogging in the shadow of parties: exploring ideological differences in online campaigning. Political Communication, 30 (3), 434-455.
Åström, J. , Karlsson, M. , Linde, J. & Pirannejad, A. (2012). Understanding the rise of e-participation in non-democracies: domestic and international factors. Government Information Quarterly, 29 (2), 142-150.
Andersson, A. , Grönlund, Å. & Åström, J. (2012). “You can't make this a science!”: Analyzing decision support systems in political contexts. Government Information Quarterly, 29 (4), 543-552.
Åström, J. , Granberg, M. & Khakee, A. (2011). Apple pie - spinach metaphor: shall e-democracy make participatory planning more wholesome?. Planning practice + research, 26 (5), 571-586.
Riabacke, M. , Åström, J. & Grönlund, Å. (2011). eParticipation galore?: Extending multi-criteria decision analysis to the public. International Journal of Public Information Systems, 2, 79-99.
Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Left and right in the blogosphere: ideological differences in online campaigning. Lecture Notes in Computer Science, 6847, 13-24.
Airaksinen, J. & Åström, J. (2009). Perceptions of power in regional networks: a nordic comparative analysis. Local Government Studies, 35 (5), 595-614.
Granberg, M. & Åström, J. (2007). Deltagandets dilemman: erfarenheter från stadsomvandling Södra Älvstranden. Kommunal ekonomi och politik, 11 (3), 25-46.
Åström, J. & Granberg, M. (2007). Urban planners, wired for change?: Understanding elite support for e-participation. Journal of Information Technology & Politics, 4 (2), 63-77.
Olsson, J. & Åström, J. (2004). Régionalisation et régionalisme en Suède. Annuaire des collectivites locales, 24 (1), 335--352.
Olsson, J. & Åström, J. (2003). Why regionalism in Sweden?. Regional & Federal Studies, 13 (3), 66-89.
Åström, J. (2001). Should democracy online be quick, strong, or thin?. Communications of the ACM, 44 (1), 49-51.
Åström, J. & Karlsson, M. (). Trust in citizens and forms of political participation: The view of public managers. Lecture Notes in Computer Science.

Artiklar, recensioner

Åström, J. (2019). Book Review: Digital Citizenship in Datafied society. Information Polity, 24 (2), 223-225.

Doktorsavhandlingar

Åström, J. (2004). Mot en digital demokrati?: Teknik, politik och institutionell förändring. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Åström, J. (2017). Citizen Participation. I: Orum, Anthony, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Oxford: Wiley-Blackwell.
Åström, J. & Denk, T. (2017). Generationslarmet. I: Andersson, Ulrika; Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik; Oskarson, Maria, Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016 (ss. 155-168). Göteborg: SOM-institutet.
Karlsson, M. , Karlsson, F. & Åström, J. (2017). Organisationskulturens påverkan på informations­säkerhetsarbetet. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren och Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 25-40). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. & Åström, J. (2015). Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin?. I: Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi från 2014-års Demokratiutredning (ss. 559-605). Stockholm: Wolters Kluwer.
Åström, J. , Freschi, A. & Montin, S. (2012). E-forums: refreshing the representative relationship?. I: Linze Schaap, Harry Daemen, Renewal in European local democracies: puzzles, dilemmas and options (ss. 79-98). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Sedelius, T. & Åström, J. (2011). E-deltagande som medborgerligt och politiskt projekt. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 127-135). Örebro: Örebro universitet.
Granberg, M. & Åström, J. (2011). Medborgarnas deltagande i stadsplaneringen och effekter av ny teknik. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 332-333). Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan.
Åström, J. & Grönlund, Å. (2011). Online consultations in local government: what works, when, and why?. I: Stephen Coleman, Peter M. Shane, Connecting democracy: online consultation and the flow of political communication (ss. 75-96). Cambridge, MA: MIT Press.
Granberg, M. & Åström, J. (2010). Civic participation and interactive decision-making: a case study. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: Normative implications (ss. 53-66). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Åström, J. , Freschi, A. & Montin, S. (2010). Electronic and representative democracy: A happy couple?: Comparing online dialogues in the UK, Sweden and Italy. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: Normative implications (ss. 35-51). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Granberg, M. & Åström, J. (2010). Planners support of e-participation in the field of urban planning. I: Carlos Nunes Silva, Handbook of research on e-planning: ICTs for urban development and monitoring (ss. 237-251). Hershey-New York: IGI Global.
Åström, J. & Granberg, M. (2009). Medborgerligt deltagande och interaktivt beslutsfattande: kontinuitet och förändring inom fysisk planering. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 159-178). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Hedfeldt, M. , Hedlund, G. & Åström, J. (2008). Får företagande kvinnor vara med i EU:s strukturfonder och regionala partnerskap?. I: Pär Larsson, Ulla Göranson, Magnus Lagerholm, Sesam öppna dig!: Forskarperspektiv på kvinnors företagande (ss. 153-161). Stockholm: Vinnova.
Åström, J. & Olsson, J. (2006). Bringing inter-disciplinarity back in. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: Approaches and research directions (ss. 201-216). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Olsson, J. , Åström, J. & Ilshammar, L. (2006). From government to e-Governance. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 9-26). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Åström, J. & Olsson, J. (2006). Political science beyond orthodoxy. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 55-73). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Åström, J. (2005). E-demokrati från insidan: förtroendevaldas användning och värdering av IT. I: Anna Bjurström, Lars Ilshammar, Joachim Åström, Användning av informationsteknik i demokratiska beslutsprocesser. Stockholm: Justitiedepartementet.
Åström, J. (2005). IT och demokratiutveckling i svenska kommuner. I: Ann-Catrin Andersson, Ingemar Elander, Staden som livsmiljö: vision och verklighet : slutrapport från ett forskningsprogram (ss. 59-63). Örebro: Örebro universitet.
Åström, J. (2004). Digital democracy: ideas, intentions and initiatives in Swedish local governments. I: Rachel Gibson, Andrea Römmele, Stephen Ward, Electronic democracy: mobilisation, organisation, and participation via new ICTs (ss. 96-115). London: Routledge.
Olsson, J. & Åström, J. (2004). Electronic voting in Sweden: hare or tortoise?. I: Norbert Kersting, Harald Baldersheim, Electronic voting and democracy: a comparative analysis (ss. 149-171). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Dosenrode, S. & Halkier, H., The Nordic Regions and the European Union (ss. 77-91). London: Ashgate.
Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Søren Dosenrode, Henrik Halkier, The Nordic regions and the European Union (ss. 77-92). Aldershot: Ashgate.
Åström, J. & Brodin, P. (2001). De förtroendevalda och informationstekniken: tecken på förnyelse eller "politics as usual"?. I: Att vara med på riktigt: demokratiutveckling i kommuner och landsting : betänkande (ss. 257-289). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
Ilshammar, L. & Åström, J. (2001). Lokala ambitioner, centrala restriktioner: om IT-politikens handlingsutrymme och begränsningar. I: Åke Grönlund, Agneta Ranerup, Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati: visioner, verklighet, vidareutveckling (ss. 89-122). Lund: Studentlitteratur.
Ilshammar, L. & Åström, J. (2001). Över kablarna, under lagarna: den lokala IT-politikens handlingsutrymme. I: Ingemar Elander, Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer (ss. 232-254). Lund: Studentlitteratur.
Åström, J. (1999). Digital demokrati?: Idéer och strategier i lokal IT-politik. I: Erik Amnå, IT i demokratins tjänst (ss. 317-348). Stockholm: Fakta info direkt.
Åström, J. (1998). Lokal digital demokrati. I: IT och kommunerna: en översikt (ss. 9-61). Stockholm: Kommentus förlag.

Konferensbidrag

Thiel, S. , Fröhlich, P. , Ruoppila, S. , Åström, J. , Baldauf, M. & Tscheligi, M. (2016). 3rd International Workshop on Pervasive Participation. I: Proceedings of the NordiCHI '16 The 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction - game changing design. Konferensbidrag vid 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2016), Chalmers Univ Technol, Dept of Appl Informat Technol, Gothenburg, Sweden, October 23-27, 2016. Association for Computing Machinery (ACM).
Åström, J. & Karlsson, M. (2016). Will e-Participation bring Critical Citizens Back in?. I: 8th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings. Konferensbidrag vid 8th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Participation, ePart 2016, Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016 (ss. 83-93). Springer.
Karlsson, M. , Jonsson, M. & Åström, J. (2015). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. I: ECPR General Conference Université de Montréal 2015. Konferensbidrag vid ECPR General Conference Université de Montréal 2015, Montreal, Canada, 26-29 August, 2015.
Åström, J. , Ruoppila, S. , Ertiö, T. , Karlsson, M. & Thiel, S. (2015). Potentials and challenges of a living lab approach in research on mobile participation. I: Kenji Mase, Marc Langheinrich & Daniel Gatica-Perez, UbiComp/ISWC'15 Adjunct Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers. Konferensbidrag vid The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2015), Osaka, Japan, September 7-11, 2015 (ss. 795-800). New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM).
Åström, J. , Jonsson, M. & Karlsson, M. (2014). Can democratic innovations generate trust?: an e-­petitioning case study. Konferensbidrag vid 8th ECPR General Conference, University of Glasgow, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.
Karlsson, M. , Åström, J. & Jonsson, M. (2014). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. Konferensbidrag vid Superdemocracy conference, 11-12 December 2014, Helsinki, Finland.
Åström, J. , Hinsberg, H. , Jonsson, M. E. & Karlsson, M. (2013). Crisis, innovation and e-participation: towards a framework for comparative research. Konferensbidrag vid 5th Annual International IFIP WG 8.5 Electronic Participation Conference (ePart), Univ Koblenz Landau, Koblenz, Germany, Sep 17-19, 2013 (ss. 26-36). Springer Berlin/Heidelberg.
Karlsson, M. & Åström, J. (2013). Social Media and Political Representation: (How) Are They Related?. I: 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association. Konferensbidrag vid 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, USA, April 10-14, 2013.
Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Blogging in the shadow of parties: collectivism and individualism in the Swedish 2010 election. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, April 12-17 2011, St Gallen, Switzerland.
Grönlund, Å. & Åström, J. (2009). DoIT right: measuring effectiveness of different eConsultation designs. I: Ann Macintosh, Efthimios Tambouris, Electronic Participation. Konferensbidrag vid 1st International Conference, ePart 2009, Linz, Austria, September 1-3, 2009 (ss. 90-100). Berlin: Springer.
Danielson, M. , Ekenberg, L. , Grönlund, Å. & Åström, J. (2008). Towards interactive public decisions: connecting participatory processes and institutional contexts. I: Paul Cunningham, Miriam Cunningham, Collaboration and the knowledge economy issues, applications, case studies : volym 1. Konferensbidrag vid eChallenges 2008, Stockholm, Sweden (ss. 345-350). Amsterdam: IOS Press.
Åström, J. & Granberg, M. (2007). Interpretations of e-participation: focusing elite attitudes. Konferensbidrag vid European Research Workshop on eParticipation and Public Policy, Bergamo.
Åström, J. & Granberg, M. (2007). Urban planners, wired for change?: Understanding elite support for e-participation. I: Proceedings of the 4th Scandinavian workshop on eGovernment. Konferensbidrag vid 4th Scandinavian workshop on eGovernment (ss. 96-112). Örebro: Örebro universitet.
Åström, J. & Granberg, M. (2006). Elite support for eParticipation: what does it really mean?. I: Jeremy Rose, Mapping eParticipation white papers for the European Research Workshop on Mapping eParticipation. Konferensbidrag vid The European Workshop on Mapping eParticipation, Venice 5th October 2006.
Åström, J. & Montin, S. (2005). Converging democracies: participation and representation via new ICTs. Konferensbidrag vid NOPSA 2005.
Åström, J. & Granberg, M. (2004). Digital democracy and planning: Swedish local authorities on the web. Konferensbidrag vid XIII Nordic Local Government Research Conference (Oslo).
Åström, J. (2002). Den digitala kommunen: utvecklingsdrag och förändringsimpulser. Konferensbidrag vid NOPSA 2002 (Aalborg).
Åström, J. & Olsson, J. (2002). Internet voting in Sweden: hare or tortoise?. Konferensbidrag vid IPSA research Comittee 05, Comparative Studies of Local Government and Politics (Marburg).
Åström, J. & Olsson, J. (2002). Why regionalism in Sweden?. Konferensbidrag vid NOPSA 2002 (Aalborg).

Rapporter

Åström, J. , Jonsson, M. , Hinsberg, H. & Karlsson, M. (2013). Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallinn: Praxis Policy Center.
Åström, J. & Brorström, S. (2012). Medborgardialog Centrala Älvstaden. Göteborg: Chalmers, Mistra urban futures.
Åström, J. & Sedelius, T. (2010). Representativ demokrati 2.0: en utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Malmö: Malmö stad.
Åström, J. & Norén, M. (2007). Medborgarorienterade offentliga e-tjänster: innovation och lärande i örebroregionen. Örebro: Örebro universitet.

Samlingsverk (redaktör)

Olsson, J. (ed.) & Åström, J. (ed.) (2006). Democratic eGovernance: approaches and research directions. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.