This page in English

Johan Fredriksson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303149

Rum: U2130

Johan Fredriksson

Om Johan Fredriksson

Johan Fredriksson är utredare på enheten för medier och vetenskaplig publicering vid Örebro universitetsbibliotek. Johan är disputerad med forskningsbakgrund inom molekylärbiologi.

Johan arbetar med

  • Bibliometri - Analyser åt ledningsgrupper inför utvärderingar och ansökningar.
  • Tidskriftspublicering - Stöd åt redaktioner på Örebro universitet för utgivning m.h.a. plattformen Open Journal Systems (OJS).
  • Öppen vetenskap - Stöd åt forskare och kontakt med förlag gällande publicering med öppen tillgång (Open Access).
  • Data Access Unit - Med i universitets Data Access Unit som arbetar med frågor om hantering av forskningsdata.
  • Vetenskaplig publicering - Stöd åt forskare gällande frågor kring publiceringskanaler, som t.ex. granskning av tidskrifter.

Johan arbetar också som bioinformatiker på Genomiskt medicincentrum Örebro.