This page in English

Johanna Berg

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303089

Rum: F2113

Johanna Berg

Om Johanna Berg

Arbetsområden

Johanna Berg är enhetschef för Lärarutbildningens kansli vid Örebro universitet. Kansliet samlar centrala administrativa funktioner för lärarutbilding med fokus på samverkan och kommunikation. 

Johanna arbetar också som verksamhetsutvecklare på Lärarutbildningens kansli. Hennes roll är inriktad på VFU där samverkan och kommunikation med de förskolor och skolor som lärarutbildningen placerar sina studenter vid för den verksamhetsförlagda utbildningen står i fokus. 

Inom detta område är hon också delprojektledare för VFU inom Framtidens lärarutbildning. 

Bakgrund

Johanna är legitimerad gymnasielärare i psykologi, svenska och religion och har även arbetat kommunövergripande i skolutvecklingsfrågor.