This page in English

Johanna Börrefors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303353

Rum: L2207

Johanna Börrefors

Om Johanna Börrefors

Johanna Börrefors är disputerad i Rättssociologi. Hennes forskning är kvalitativ och rör sig på mikronivå kring normer, estetik och beteenden. Ett särskilt intresse för teori och praktik eller skillnaden däremellan är genomgående i hennes arbeten liksom kritisk organisationsteori och ledarskap. Johanna har även en steg-ett utbildning i psykoterapi.
 
Johanna undervisar bland annat i kvalitativ metod, samhällsvetenskaplig teori, vetenskapsteori samt handleder uppsatser på samtliga nivåer.

 

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Börrefors, J. (2007). En essä om estetisk efterrättelse. (Doctoral dissertation). Lund: Department of Sociology, Lund University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Börrefors, J. (2018). Digitala spörsmål. I: Reza Banakar, Karl Dahlstrand, Lotti Ryberg Welander, Festskrift till Håkan Hydén (ss. 97-106). Lund: Juristförlaget, Lund.
Börrefors, J. (2011). Det ickerationella: en aspekt på lärande att räkna med. I: FoU vid MAM: tre texter: ekonomistyrning, innovationer och lärande (ss. 64-78). Karlskrona: Blekinge Institute of Technology.
Börrefors, J. (2004). Vaddå informationssamhälle?. I: Marcus Persson, Katarina Sjöberg, Om begrepp och förståelse: att problematisera det enkla och förenkla det svåra. Lund: Department of Sociology, Lund University.
Börrefors, J. (2004). Varför använder Jeppe Linux?. I: Annika Rejmer, Normvetenskapliga reflektioner: artiklar om rättssociologi som normvetenskap (ss. 105-112). Lund: Sociology of Law, Lund University.

Rapporter

Löfstål, E. , Stevrin, P. & Börrefors, J. (2011). FoU vid MAM. Tre texter: Ekonomistyrning, innovationer och lärande. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology (Research report 2011:02).