This page in English

Johanna Börrefors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303353

Rum: L2207

Johanna Börrefors

Om Johanna Börrefors

Johanna Börrefors är disputerad i Rättssociologi. Hennes forskning är kvalitativ och rör sig på mikronivå kring normer, estetik och beteenden. Ett särskilt intresse för teori och praktik eller skillnaden däremellan är genomgående i hennes arbeten liksom kritisk organisationsteori och ledarskap. Johanna har även en steg-ett utbildning i psykoterapi.
 
Johanna undervisar bland annat i kvalitativ metod, samhällsvetenskaplig teori, vetenskapsteori samt handleder uppsatser på samtliga nivåer.

 

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter