This page in English

Jon Aarum Andersen

Tjänstetitel: Forskare/Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303348

Rum: N3015

Jon Aarum Andersen

Om Jon Aarum Andersen

Jon Aarum Andersen är civilekonom från Norges Handelshøyskole, Cand. mag. (socialantropologi) från Oslo Universitet och Ekonomie doktor från Lunds universitet. Han var tidigare avdelningschef vid STI-konsulting och rektor vid Høgskolen i Nord-Trøndelag. Jon Aarum Andersen har skrivit 13 läroböcker på universitetsnivå och har 40 vetenskapliga artiklar med internationell publicering. Han har arbetad i 9 länder i 3 världsdelar. Jon Aarum Andersen anses vara ’en av Skandinaviens mest framträdande ledarskapsforskare.’ Han har varit professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Lillehammer. Jon Aarum Andersen har också varit adj. professor i Trondheim och vid Universitetet i Tromsø. Han är gästprofessor vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien. Jon Aarum Andersen har varit studierektor för forskarutbildningen i företags- och nationalekonomi vid f.d. Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet). Han har erfarenhet från ledarutvecklingsprogram (offentlig och privat sektor) och från forskarutbildningen i Sverige genom mer än 20 år. Jon Aarum Andersen har varit handledare och examinator för doktorander och opponent vid disputationer vid flera svenska universitet. Han är nu knuten till Handelshögskolan, Örebro universitet.

Svensk egenpresentation och forskningspublikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Andersen, J. A. (2018). Servant leadership and transformational leadership: from comparisons to farewells. Leadership & Organization Development Journal, 39 (6), 762-774.
Andersen, J. A. (2017). Leadership research and the oldest crime. Dynamic relationships management journal, 6 (1), 3-14.
Andersen, J. A. (2017). The concept of managerial discretion in corporate governance - better off without it?. Corporate Governance : The International Journal of Effective Board Performance, 17 (3), 574-587.
Andersen, J. A. (2016). An old man and the 'Sea of Leadership'. Journal of Leadership Studies, 9 (4), 70-81.
Andersen, J. A. (2016). It all starts with the goal. Dynamic relationships management journal, 5 (1), 21-34.
Andersen, J. A. (2016). Leadership scholarship: all bridges have been burned. Leadership and the humanities, 4 (2), 108-125.
Andersen, J. A. (2015). How organisation theory supports corporate governance scholarship. Corporate Governance : The International Journal of Effective Board Performance, 15 (4), 530-545.
Andersen, J. A. (2014). Ladies and gentlemen: leadership has left the building. Leadership and the humanities, 2 (2), 94-107.
Andersen, J. A. (2014). Organisational learning: Theoretical shortcomings and practical challenges. Dynamic relationships management journal, 3 (1), 31-42.
Andersen, J. A. & Vanebo, J. O. (2014). Principles of public management in Scandinavian countries: A theoretical assessment. International Public Administration Review, 12 (1), 9-22.
Andersen, J. A. (2013). Leadership research: Where irrelevance prevails. Dynamic relationships management journal, 2 (2), 3-14.
Andersen, J. A. (2012). Seven pitfalls in organisation literature. Dynamic relationships management journal, 1 (1), 48-59.
Andersen, J. A. & Kovac, J. (2012). Why European subordinates trust their managers. Organizacija, 45 (6), 300-309.
Andersen, J. A. (2011). A new sports manager does not make a better team. International journal of sports science & coaching, 6 (1), 167-178.
Andersen, J. A. & Hansson, P. (2011). At the end of the road?: On differences between women and men in leadership behavior. Leadership & Organization Development Journal, 32 (5), 328-341.
Smith, P. B. , Peterson, M. F. , Thomason, S. J. , Andersen, J. A. & The Event Management Research Meaning Group, G. a. (2011). National Culture as a Moderator of the Relationship Between Managers' Use of Guidance Sources and How Well Work Events Are Handled. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42 (6), 1101-1121.
Andersen, J. A. (2010). Assessing Public Managers' Change-Oriented Behavior: Are Private Managers Caught in the Doldrums?. International Journal of Public Administration, 33 (6), 335-345.
Andersen, J. A. (2010). Public versus Private Managers: How Public and Private Managers Differ in Leadership Behavior. PAR. Public Administration Review, 70 (1), 131-141.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersen, J. A. (2013). Managerial Grid. I: Encyclopedia of Management Theory (ss. 474-475). . Sage Publications.