This page in English

Judith Brand

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Judith Brand

Forskningsämne

Om Judith Brand

Judith Brand är epidemiolog och verksam vid enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik vid Region Örebro län. Med en masterexamen i klinisk epidemiologi och en doktorsexamen i epidemiologi, båda från universitetet i Utrecht, Nederländerna, har hon bedrivit postdoc-forskning vid Karolinska Institutet samt vid MRC Integrative Epidemiology Unit vid universitetet i Bristol, Storbritannien.

Judiths huvudsakliga forskningsintressen rör graviditet och reproduktiv hälsa, kardiovaskulära och metabola sjukdomar samt cancer. Pågående projekt fokuserar på att fastställa hur olika typer av exponeringar under graviditet påverkar barnets utveckling under hela dess livsförlopp. Hennes expertis återfinns inom etiologisk forskning och hennes utbildning omfattar kurser i statistiska metoder som syftar till att stärka kausal inferens i observationsstudier. Hennes främsta mål som forskare är att tillhandahålla en gedigen evidensbas som kan vägleda kliniker och praktiker på folkhälsoområdet i beslutsfattande som rör hälsorelaterade frågor.

Utöver egen forskning erbjuder Judith rådgivning om forskningsdesign, om analytiska förhållningssätt till data från epidemiologiska studier, samt om tolkning och presentation av resultat inför publicering. Hon undervisar också i epidemiologi på läkarprogrammets kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Xu, Y. , Hiyoshi, A. , Brand, J. , Smith, K. A. , Bahmanyar, S. , Alfredsson, L. , Olsson, T. & Montgomery, S. (2021). Higher body mass index at ages 16 to 20 years is associated with increased risk of a multiple sclerosis diagnosis in subsequent adulthood among men. Multiple Sclerosis.
Granberg, T. , Moridi, T. , Brand, J. , Neumann, S. , Hlavica, M. , Piehl, F. & Ineichen, B. V. (2020). Enlarged perivascular spaces in multiple sclerosis on magnetic resonance imaging: a systematic review and meta-analysis. Journal of Neurology, 267 (11), 3199-3212.
Brand, J. , Hiyoshi, A. , Cao, Y. , Lawlor, D. A. , Cnattingius, S. & Montgomery, S. (2020). Maternal smoking during pregnancy and fractures in offspring: national register based sibling comparison study. BMJ. British Medical Journal, 368.