This page in English

Julia Harrysson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Julia Harrysson

Om Julia Harrysson

Julia Harrysson är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbibliotek för ämnena filmvetenskap, genusvetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällskunskap, statskunskap, socialt arbete, sociologi, samt undervisar i informationssökning inom bild, musik och teater.