This page in English

Julia Sabet

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303498

Rum: C2309

Julia Sabet

Om Julia Sabet

Julia Sabet är forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Hon har en doktorsexamen i biokemisk och molekylär näring från Friedman School of Nutrition Science and Policy vid Tufts University (Boston, USA).

Forskning

Julia Sabets forskningsfokus ligger inom det växande området näringspsykiatri, vilket är användning av mat och kosttillskott för att förebygga och behandla psykiska störningar. Hon ska närmast undersöka om en viss diet kan förbättra depressiva symtom hos individer med depression, och de biologiska mekanismerna bakom dessa effekter.

Forskning inom mat och hälsa växer och expanderar. Medan man tidigare trodde att kost bara kunde förebygga sjukdomar visar allt fler bevis att kost också kan behandla sjukdomar. Även om man tidigare trodde att kost bara var relevant för fysisk hälsa, finns det nu en mängd bevis för att kost spelar en viktig roll i mental hälsa.


För att förbättra effekten av kostinterventioner är Julia Sabet intresserad av att undersöka sätt att förbättra följsamhet till kostinterventioner. Hon genomförde nyligen en pilotstudie där alla deltagare förseddes med måltider i åtta dagar. I samarbete med experter inom måltidsvetenskap och erfarna kockar ägnades stor uppmärksamhet åt att planera måltiderna för att säkerställa att deltagarna skulle gilla maten, och att måltiderna  skulle ha goda sensoriska egenskaper. Preliminära resultat är positiva och ger en bra grund för framtida studier.

Undervisning

Julia Sabet håller föreläsningar i god klinisk praxis och näring och inflammation vid Örebro universitet. Hon har handlett flera kandidat- och magisteruppsatser samt problembaserade inlärningsgrupper (basgrupper) vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Samarbete och uppdrag

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript