This page in English

Julie Allan

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Julie Allan

Om Julie Allan

Julie Allan är gästprofessor i pedagogik. För information om Allan, se den engelska sidan.