This page in English

Karin Alnervik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1103

Karin Alnervik

Om Karin Alnervik

Karin Alnervik är anställd som lektor i pedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap. Hon har tidigare arbetat som lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och varit projektledare/forskningsledare i förskoleverksamheten Malmö stad.

Forskning

Alnerviks forskning fokuserar främst förändringsarbete i förskolan där förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation som kommunikativt och förändringsskapande verktyg varit av ett centralt forskningsintresse. Ett annat forskningsintresse är kopplat till förskoledidaktik där Alnervik intresserat sig  främst för förskollärares engagemang för barns utforskande (vilket är kopplat till pedagogisk dokumentation) men också barns lekvärldar.

Undervisning

Karin undervisar på förskollärarprogrammet men huvudsaklig arbetsuppgift är att utveckla arbetet med praktiknära forskningen i förskolan tillsammans med närliggande kommuner.

Samarbeten och uppdrag

 I samarbete med en kommun följer, handleder och analyserar Alnervik de didaktiska och organisatoriska förberedelserna i uppbyggnaden av en större förskola. Denna följeforskning/ aktionsforskning är ett förvaltningsuppdrag där Alnervik både har till uppgift att bidra med aktuell forskning som stöd under processen och analysera densamma.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)