This page in English

Karin Alnervik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1103

Karin Alnervik

Om Karin Alnervik

Karin Alnervik är anställd som lektor i pedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap. Hon har tidigare arbetat som lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och varit projektledare/forskningsledare i förskoleverksamheten Malmö stad.

Forskning

Alnerviks forskning fokuserar främst förändringsarbete i förskolan där förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation som kommunikativt och förändringsskapande verktyg varit av ett centralt forskningsintresse. Ett annat forskningsintresse är kopplat till förskoledidaktik där Alnervik intresserat sig  främst för förskollärares engagemang för barns utforskande (vilket är kopplat till pedagogisk dokumentation) men också barns lekvärldar.

Undervisning

Karin undervisar på förskollärarprogrammet men huvudsaklig arbetsuppgift är att utveckla arbetet med praktiknära forskningen i förskolan tillsammans med närliggande kommuner.

Samarbeten och uppdrag

 I samarbete med en kommun följer, handleder och analyserar Alnervik de didaktiska och organisatoriska förberedelserna i uppbyggnaden av en större förskola. Denna följeforskning/ aktionsforskning är ett förvaltningsuppdrag där Alnervik både har till uppgift att bidra med aktuell forskning som stöd under processen och analysera densamma.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Alnervik, K. , Öhman, C. , Lidén, E. & Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Nordisk Barnehageforskning, 17 (1).
Nilsson, M. , Lecusay, R. , Alnervik, K. & Ferholt, B. (2018). Iscensättning av undervisning: målrelationellt lärande i förskolan. Barn, 36 (3-4), 109-126.
Nilsson, M. , Lecusay, R. & Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan: Holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande. Utbildning och Demokrati, 27 (1), 9-32.
Nilsson, M. , Lecusay, R. & Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan: Holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande. Utbildning och Demokrati, 27 (1), 9-32.
Nilsson, M. , Ferholt, B. & Alnervik, K. (2015). Why Swedish early learning is so much better than Australia’s. The Conversation.

Böcker

Alnervik, K. & Alnervik, P. (2017). Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan (1ed.). Stockholm: Liber.

Doktorsavhandlingar

Alnervik, K. (2013). "Men så kan man ju också tänka!": Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. (Doctoral dissertation). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson, M. , Hammarström-Lewenhagen, B. & Alnervik, K. (2019). När förskolebarnet blev skolbarn: ett paradigmskifte i den svenska förskolan?. I: Ståhle, Ylva; Waermö, Mimmi; Lindberg, Viveca, Att utveckla forskningsbaserad undervisning: analyser, utmaningar och exempel (ss. 101-131). Stockholm: Natur och kultur.
Alnervik, K. & Göthson, H. (2017). Bilden av Reggio Emilia som inspiration till den svenska förskolan. I: Riddersporre, Bim; Persson, Sven, Utbildningsvetenskap för förskolan (ss. 111-135). Stockholm: Natur och kultur.
Ferholt, B. , Nilsson, M. , Jansson, A. & Alnervik, K. (2016). Current playworld research in Sweden: Rethinking the role of young children and their teachers in the design and execution of early childhood research. I: Will Parnell & Jeanne Marie Iorio, Disrupting early childhood education research: Imagining new possibilities (ss. 117-138). New York: Routledge.
Nilsson, M. , Hvit Lindstrand, S. , Öhman, C. & Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. I: Elsie Anderberg, Skolnära forskningsmetoder (ss. 143-158). Lund: Studentlitteratur AB.
Ferholt, B. , Nilsson, M. , Jansson, A. & Alnervik, K. (2015). Creativity in education: Play and exploratory learning. I: Thomas Hansson, Contemporary approaches to activity theory: Interdisciplinary perspectives on human behavior (ss. 264-284). Hershey: IGI Global.
Nilsson, M. & Alnervik, K. (2015). Verksamhetsteori som redskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. I: Gunnar Åsén, Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan (ss. 126-141). Stockholm: Liber.
Alnervik, K. & Kennedy, B. (2010). Pedagogista: I en relationell, kollegial och delaktighetens kultur. I: Marie-Anne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée, Om världen och omvärlden: Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia (ss. 113-125). Stockholm: Stockholms universitets förlag.
Alnervik, K. (2007). Att utveckla pedagogisk dokumentation med hjälp av handledning. I: Thomas Kroksmark & Karin Åberg, Handledning i pedagogiskt arbete (ss. 269-290). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Westlund, K. , Alnervik, K. & Schwatz, P. (2019). Including Young Children´s Perspectives in Research, Policy and Practice. Konferensbidrag vid 32nd International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI 2019), Stavanger, Norway, January 9-12, 2019.
Alnervik, K. , Öhman, C. & Lidén, E. (2017). "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation. I: Abstract book 27th EECERA Annual Conference 'Social Justice, Solidarity And Children’s Rights', Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017. Konferensbidrag vid 27th EECERA Conference, Bologna, Italy, August 29 – September 1, 2017 (ss. 38-38).
Alnervik, K. (2016). Systematic quality work with Pedagogical documentation: A Bahktinian Polyphonic Analysis. I: 26th EECERA Annual Conference Abstract book. Konferensbidrag vid 26th EECERA Annual Conference, "Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning", Dublin, Ireland, August 31 – September 3, 2016 (ss. 127-127).
Nilsson, M. , Lecusay, R. , Ferholt, B. & Alnervik, K. (2015). Preschool Didactics from Within. I: Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood 25th EECERA annual conference. Konferensbidrag vid 25th European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Barcelona, Spain, September 7-10, 2015 (ss. 16-16).
Nilsson, M. , Lecusay, R. , Mrak, L. , Ferholt, B. & Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. I: Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood 25th EECERA annual conference. Konferensbidrag vid 25th European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Barcelona, Spain, September 7-10, 2015 (ss. 99-99).
Alnervik, K. , Nilsson, M. & Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik: Som en meningsskapande dans. Konferensbidrag vid Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning. Nationell konferens, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings högskola, Jönköping, Sweden, April 22-23, 2015.
Alnervik, K. & Nilsson, M. (2014). Do we trust the process? Learning in preschool. I: Us, Them & Me: Universal, Targeted Or Individuated Early Childhood Programmes Abstract Book. Konferensbidrag vid 24th EECERA Conference, Crete, Greece, September 7-10, 2014.
Nilsson, M. & Alnervik, K. (2014). Lekvärldar: En gemensam fantasivärld för barn och pedagoger. Konferensbidrag vid Vetenskapsrådets resultatdialog, Jönköping, Sweden, September 20-21, 2014.
Alnervik, K. & Nilsson, M. (2014). Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan. Konferensbidrag vid Barndomsnätverkets forskningskonferens, Västerås, Sweden, August 21, 2014.
Ferholt, B. , Nilsson, M. , Jansson, A. & Alnervik, K. (2014). Playworlds and Reggio Emilia-Inspired Swedish Preschool Pedagogy: Imaginative Education in Preschool Didactics. Konferensbidrag vid 9th International Conference on Imagination and Education, Harbour Centre, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, July 2-4, 2014.
Nilsson, M. , Ferholt, B. , Jansson, A. & Alnervik, K. (2013). Imagination and Realistic Thinking: The Relationship between Play and Exploratory Learning. Konferensbidrag vid The Nordic ISCAR 2013 conference, Kristianstad, Sweden, June 12-14, 2013.
Ferholt, B. , Jansson, A. , Nilsson, M. & Alnervik, K. (2013). Narrative, Play and Semiotic Work. Konferensbidrag vid The Nordic ISCAR 2013 conference, Kristianstad, Sweden, June 12-­14, 2013.
Alnervik, K. (2013). Pedagogisk dokumentation som mångdimensionellt verktyg i förskolan: En verksamhetsteoretisk studie. Konferensbidrag vid Barndomsnätverket, Göteborg, Sweden, August 22, 2013.
Alnervik, K. & Karlsson, M. (2008). A facilitator´s Role in Reflections upon Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation among early childhood educators. Konferensbidrag vid AERA, New York, NY, USA, March 24-28, 2008.
Karlsson, M. & Alnervik, K. (2008). The meaningfulness of Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation for preschool development: a community of practice perspective. Konferensbidrag vid 89th Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, USA, March 24-28, 2008.

Samlingsverk (redaktör)

Alnervik, K. (ed.) & Hvit Lindstrand, S. (ed.) (2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Stockholm: Liber.
Alnervik, K. (ed.) , Göthson, H. (ed.) & Kennedy, B. (ed.) (2012). Ljuspunkten: barns relation till fenomenet och begreppet ljus. Stockholm: Stockholms universitets förlag.