This page in English

Karin Andersson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303923

Rum: G2112

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, K. M. , Vallhagen Dahlgren, C. , Reizenstein, J. , Cao, Y. , Ahnesjö, A. & Thunberg, P. (2018). Evaluation of two commercial CT metal artifact reduction algorithms for use in proton radiotherapy treatment planning in the head and neck area. Medical physics (Lancaster), 45 (10), 4329-4344.
Andersson, K. & Öhman, J. (2015). Moral relations in encounters with nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 15 (4), 310-329.

Kapitel i böcker, del av antologier

Öhman, J. , Andersson, K. & Sandberg, M. (2013). Barns möte med naturen. I: Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell, Anders Mossing, Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram: slutrapport (ss. 115-130). Stockhom: Rapport (Statens naturvårdsverk).