This page in English

Karin Andersson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303923

Rum: G2112

Om Karin Andersson

Karin Andersson är universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Hon är doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare och programansvarig för Ämneslärarutbildningen i idrott.

Forskning

Karins forskning handlar om människors relationsskapande till naturen. Hennes licentiatuppsats, Naturmöten i pedagogiska verksamheter handlar om hur naturmöten har motiverats i svenska skolans styrdokument sedan Folkskolan till dagens kursplaner samt moraliskt meningsskapande i pedagogiska möten med naturen. I pågående avhandlingsprojekt undersöks friluftsliv inom idrottslärarutbildningen och det meningsskapande som sker i utbildningspraktiken.

Undervisning

Karin undervisar mest inom idrottsdidaktik, friluftsliv och orientering.

Samarbeten och uppdrag

Programansvarig för Ämneslärarutbildningen i idrott

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare där 10 doktorander från olika lärosäten i Sverige ingår.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript