This page in English

Karin Andersson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303923

Rum: G2112

Om Karin Andersson

Karin Andersson är universitetsadjunkt i idrott vid Örebro universitet. Hon är doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare och programansvarig för Ämneslärarutbildningen i idrott.

Forskning

Karins forskning handlar om människors relationsskapande till naturen. Hennes licentiatuppsats, Naturmöten i pedagogiska verksamheter handlar om hur naturmöten har motiverats i svenska skolans styrdokument sedan Folkskolan till dagens kursplaner samt moraliskt meningsskapande i pedagogiska möten med naturen. I pågående avhandlingsprojekt undersöks friluftsliv inom idrottslärarutbildningen och det meningsskapande som sker i utbildningspraktiken.

Undervisning

Karin undervisar mest inom idrottsdidaktik, friluftsliv och orientering.

Samarbeten och uppdrag

Programansvarig för Ämneslärarutbildningen i idrott

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare där 10 doktorander från olika lärosäten i Sverige ingår.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, K. & Öhman, J. (2015). Moral relations in encounters with nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 15 (4), 310-329.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, K. M. , Rudsberg, K. & Öhman, J. (2015). Miljödidaktisk lärandeanalys. I: Leif Östman, Naturmötespraktiker och miljödidaktiskt lärande (ss. 235-254). . Uppsala universitet.
Öhman, J. , Andersson, K. & Sandberg, M. (2013). Barns möte med naturen. I: Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell, Anders Mossing, Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram: slutrapport (ss. 115-130). Stockhom: Rapport (Statens naturvårdsverk).

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Andersson, K. (2020). Naturmöten i pedagogiska verksamheter. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro universitet.

Manuskript