This page in English

Karin Seger

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301044

Rum: N3040

Karin Seger

Om Karin Seger

Karin Seger är ekonomie doktor och arbetar som universitetsadjunkt på Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Karins doktorsavhandling handlar om revisionsbyråernas roll i relation till mindre företag, och om hur institutionella logiker möjliggör och begränsar de individuella revisorernas och redovisnings-konsulternas agerande. Hon undervisar främst i externredovisning och är medförfattare till flertalet böcker som används som kurslitteratur.

 

Publikationer

Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Böcker

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Manuskript