This page in English

Katarina Baudin

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Katarina Baudin
Forskningsämne

Om Katarina Baudin

Katarina är Leg. arbetsterapeut och universitetsadjunkt i arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Hon har en fil.kand inom Beteendevetenskap (pedagogik, sociologi och psykologi) från Lunds Universitet samt fil.kand och fil. mag i Arbetsterapi från Karolinska Institutet.

Undervisning

Katarina undervisar på grundnivå på arbetsterapeutprogrammet, främst inom vetenskaplig metodik samt kursen för versamhetsförlagd utbildning. Hon handleder även i uppsatser på grund och avancerad nivå, samt är kursansvarig och involverad i magisterprogrammet för arbetsterapi samt hörselvetenskap/audiologi.

Forskning

Katarina disputerade vid Mälardalens Högskola (2021) med avhandlingen " Assistive technology and Welfare technology explorations. Aspects of perception, utilisation and decision-making". Hennes forskningsintresse är; hjälpmedel och välfärdsteknik, sett från den äldre personens, de närståendes, hälso-och sjukvårdspersonalens samt chefers respektive beslutsfattare perspektiv.

Uppdrag

Sakkunnig i SBU:s projekt om Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med varaktigt nedsatt rörelseförmåga.

Ledamot i Sveriges Arbetsterapeuters Expertpanel inom området; miljö, hjälpmedel och teknik.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Baudin, K. , Sundström, A. , Borg, J. & Gustafsson, C. (2021). Decision-Making Is in the Making! Aspects of Decision-Making in the Area of Assistive and Welfare Technology: A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (8).
Frennert, S. & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and Rehabilitation, 43 (9), 1220-1227.

Artiklar, forskningsöversikter

Baudin, K. , Mullersdorf, M. , Sundström, A. & Gustafsson, C. (2020). The Policies of Provision of Assistive and Welfare Technology: A Literature Review. Societies, 10 (1).

Konferensbidrag

Baudin, K. , Sundström, A. , Borg, J. & Gustafsson, C. (2021). Hälsoekonomisk utvärdering av ett digitalt hjälpmedel: Memoplanner. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2021, Stockholm, Sweden, [DIGITAL], March 16-17, 2021..
Baudin, K. (2021). Patientens röst inom hjälpmedelsorganisationer : en deskriptiv kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2021, Stockholm, Sweden, [DIGITAL], March 16-17, 2021.. Stockholm:
Baudin, K. , Sundström, A. & Gustafsson, C. (2020). Decision-making within assistive technology and welfare technology organizations: how to tailor to give the patient a voice?. Konferensbidrag vid Advances in Health Care Sciences Conference 2020, Turku, Finland, [DIGITAL], November 11-12, 2020..
Baudin, K. (2020). Doktorandprojektet Hjälpmedel och välfärdsteknik: ur olika perspektiv. Konferensbidrag vid Kognet 2020, Sweden, [DIGITAL], September 30 - October 1, 2020.. Stockholm:
Baudin, K. (2020). How could eHealth/mHealth improve effective coverage? Closer care: the case of Sweden. Konferensbidrag vid Support for the Health Workforce Planning and Forecasting Expert Network, SEPEN Workshop, Rome, Italy, [DIGITAL], June 25, 2020..
Baudin, K. , Sundström, A. & Gustafsson, C. (2020). Managing decisions within health technology organizations: Descriptive qualitative study. Konferensbidrag vid ISG’s 12th World Conference of Gerontechnology, Trondheim, Norway,[DIGITAL], October 6-9, 2020..
Baudin, K. & Gustafsson, C. (2019). Litteraturöversikt och meta-syntes av vetenskapliga studier kring beslutsprocessen och hälsopolitiken av hjälpmedel och välfärdsteknik. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Hälsans Hus, Stockholm, Sweden, April 2-3, 2019..