This page in English

Katarina Lindblad

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 301427

Rum: M3206

Katarina Lindblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är doktorand på Musikhögskolan inom ramen för forskarskolan Successful Ageing. Forskningsområdet är äldre män (65+), musik och psykisk hälsa. 

Katarina är musikterapeut fil mag med en bakgrund som socionom och en fil kand i musikvetenskap. 2012-2014 var hon projektledare och utövande musikterapeut i FoU-projektet Musik som omvårdnad på demensboende i norra Stor-stockholm. Året därpå utarbetade hon i samarbete med Svenskt Demenscentrum en webbutbildning för vårdpersonal, Mötas i musik - musik som omvårdnad i demensvården. Katarina ger föreläsningar och workshops till vårdpersonal om musik i demensvården, och är kursansvarig för uppdragsutbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg på SMI, Stockholm. Sedan 2011 driver Katarina tillsammans med en kollega Musikterapicentrum i Stockholm, en privat mottagning för musikterapi. Katarina är även konsertsångerska och frilans presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen. 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Lindblad, K. & de Boise, S. (2020). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 29 (1), 20-38.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindblad, K. & Jacobsson, L. (2017). Hjärtats saga – musik i äldreomsorgen. I: Sandell, A; Hammarlund, I; Kuuse, A-K & Johnels, L, Möten, musik, mångfald: perspektiv på musikterapi (ss. 117-128). Stockholm: Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS).

Konferensbidrag

Lindblad, K. (2020). Music and Identity: Analysis of a Music Listening Group with Older Men. Konferensbidrag vid Musikforskning idag 2020,10 juni,Lund.