This page in English

Katarina Lindblad

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 301427

Rum: M3206

Katarina Lindblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är doktorand på Musikhögskolan inom ramen för projektet Successful Ageing. Forskningsområdet är äldre män (65+), musik och hälsa. 

Katarina är musikterapeut fil mag med en bakgrund som socionom och en fil kand i musikvetenskap. 2012-2014 var hon projektledare och utövande musikterapeut i FoU-projektet Musik som omvårdnad på demensboende i norra Stor-stockholm. Året därpå utarbetade hon i samarbete med Svenskt Demenscentrum en webbutbildning för vårdpersonal, Mötas i musik - musik som omvårdnad i demensvården. Sedan 2011 driver Katarina tillsammans med en kollega Musikterapicentrum, en privat mottagning för musikterapi. Katarina är även konsertsångerska och frilans presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen. 

 

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker | 

Artiklar i tidskrifter

Lindblad, K. & de Boise, S. (2019). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.