This page in English

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303170

Rum: E2228

Kenan Keljalic

Om Kenan Keljalic

Uppdrag

Kenan Keljalic är verksamhetsansvarig för Linje 14, som faller inom ramen för breddad rekrytering. Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet som funnits sedan 2003. Syftet med verksamheten är att motivera ungdomar till att söka sig vidare till högre studier efter gymnaiset. Kärnan i arbetet är de möten som skapas mellan universitetsstudenter och högstadielever, vilket sker genom aktiviteter som exempelvis studiehjälp, workshops och studiebesök på campus. Linje 14 omfattar för närvarande sex högstadieskolor.

Bakgrund

Kenan Keljalic har studerat Medie- och kommunikationsprogrammet vid Örebro universitet och tog examen 2012. Under sin studietid arbetade han som studentambassadör för Linje 14 och har arbetat med verksamheten på heltid sedan hösten 2014.