This page in English

Kenan Keljalic

Tjänstetitel: Aktivitetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 303170

Rum: N1003

Kenan Keljalic

Om Kenan Keljalic

Uppdrag

Kenan Keljalic är aktivitetssamordnare för Linje 14. I uppdraget ingår att, tillsammans med verksamhetsansvarig och andra aktörer, ansvara för att utveckla och driva den del av Linje 14 där läxhjälp, andra aktiviteter och handledning av ungdomar är centralt. Detta betyder ett nära samarbete med skolpersonal, elever samt föräldrar till elever på Linje 14s samarbetsskolor. Det innebär även utvecklingsarbete inom detta område i samverkan med verksamhetsansvarig.

Linje 14

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet som funnits sedan 2003. Syftet med Linje 14 är att ungdomar från studieovana miljöer ska studera vidare på universitet eller högskola. Linje 14 samarbetar i dagsläget med Vivallaskolan, Västra Engelbrektsskolan och Mellringeskolan.

Bakgrund

Kenan Keljalic har studerat Medie- och kommunikationsprogrammet på Örebro universitet och tog examen 2012. Under sin studietid arbetade han med Linje 14, då som studentambassadör.