This page in English

Kjerstin Andersson Bruck

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2343

Kjerstin Andersson Bruck

Om Kjerstin Andersson Bruck

Kjerstin Andersson Bruck är docent i socialt arbete och arbetar som lektor vid Barn och ungdomsvetenskapen vid Stockholms universitet. (kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se) samt lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Kjerstin disputerade i temat Barn vid Linköpings universitet på en avhandling om unga mäns identitetskonstruktion och tal om eget våldsutövande .

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript

Rapporter