This page in English

Kjerstin Andersson Bruck

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301385

Rum: L2343

Kjerstin Andersson Bruck

Om Kjerstin Andersson Bruck

Kjerstin Andersson Bruck är docent i socialt arbete och arbetar som lektor vid Barn och ungdomsvetenskapen vid Stockholms universitet. (This is an email address) samt lektor i sociat arbete vid Örebro universitet.

Kjerstin disputerade i temat Barn vid Linköpings universitet på en avhandling om unga mäns identitetskonstruktion och tal om eget våldsutövande .

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Tholander, M. & Andersson Bruck, K. (2021). The ART of apologizing: Entering the black box of an intervention program. Text & Talk, 41 (1), 95-117.
Andersson Bruck, K. (2020). Child poverty in rich contexts: The example of Sweden. Global Studies of Childhood, 10 (2), 95-105.
Thunberg, S. & Andersson Bruck, K. (2020). Young victims’ positioning: Narrations of victimhood and support. International Review of Victimology, 26 (2), 196-211.
Andersson, K. & Cater, Å. (2014). Det våldbevittnande barnets ontologi. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 82-103.
Hearn, J. , Nordberg, M. , Andersson, K. , Balkmar, D. , Gottzén, L. , Klinth, R. , Pringle, K. & Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15 (1), 31-55.
Andersson, K. , Thapar-Björkert, S. & Hearn, J. (2011). Mediated communications of violence: the example of “happy slapping”. Journal of Children and Media, 5 (2), 230-234.
Andersson, K. (2008). Construction Young Masculinity: A Case of Heroic Discourse of Violence. Discourse & Society, 19 (2), 139-161.
Andersson, K. (2007). Att be om ursäkt: interpersonell färdighetsträning och ART i praktiken. Socionomens forskningssupplement (22), 36-49.

Böcker

Källström, Å. & Andersson Bruck, K. (2017). Etiska reflektioner i forskning med barn. Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Andersson, K. (2008). Talking violence, constructing identities: young men in institutional care. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköpings universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson Bruck, K. & Lindström, H. (2018). Barnavårdsutredningen som relationell praktik. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 92-106). Stockholm: Liber.
Andersson Bruck, K. & Cater, Å. (2016). Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women. I: Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila Mejdoubi, Hanna Harthoorn, Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU: Verkenning van wat werkt. Bijlagen (ss. 51-63). . Atria & Verwey-Jonker Instituut.
Andersson, K. (2013). Constructing and being ‘the Other’: young men’s talk on ethnic racist violence. I: Celine-Marie Pascale, Social inequality & the politics of representation: a global landscape. Thousand Oaks: Sage Publications.
Andersson, K. (2013). Tänk om man tycker det är gott då?: Elevers perspektiv på alkoholprevention. I: Bengt Sandin & Disa Bergnéhr, Samverkande föräldrastöd : nätverk för forskning och utveckling (ss. 19-20). Linköping: Tema Barn, Linköpings universitet.
Andersson, K. (2012). Gola aldrig!: pedofilen som undantag. I: Lucas Gottzén & Rickard Jonsson, Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet (ss. 135-148). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Andersson, K. (2009). Mellan offer och förövare: att berätta om våld. I: Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson, Viveka Adelswärd, Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild (ss. 289-310). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Andersson, K. (2007). Unga män och våld: att studera våld i ett genusperspektiv. I: Renée Frangeur, Mandom, mod och morske män: rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006 (ss. 55-63). Linköping: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, M. , Gottzén, L. , Andersson Bruck, K. , Franzén, A. & Lindberg, D. (2018). Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport. Västerås: Mälardalens högskola.
Andersson, K. & Osvaldsson, K. (2012). Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter. Linköping: Tema Barn (Research Report on childhood and the study of children 2012:7).
Andersson, K. , Nehlin, A. , Muftee, M. & Becevic, Z. (2010). Barns perspektiv på jämställdhet i skola: En kunskapsöversikt. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2010:66).
Hearn, J. , Andersson, K. & Cowburn, M. (2007). Guidelines for researchers on doing research with perpetrators of sexual violence: final report. Linköping: Linköpings universitet.