This page in English

Krister Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301032

Rum: L2151

Krister Persson

Om Krister Persson

PhD och lektor i kulturgeografi. Särskilt meriterad lärare. Ordförande Lärarutbildningsnämnden och ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Har en bakgrund som planerare i kommunal förvaltning. Forsknings- och undervisningsintresse mot social geografi, planering och pedagogiska frågor.

Undervisar i kulturgeografi och inom samhällskunskap/SO i lärarutbildningen.

Publikationer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, K. (2008). Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv: en metod att utveckla studenters lärandeprocess. I: Urban Ljungquist, Martin Stigmar, Eva Thorin, Om examination och lärande (ss. 113-126). Växjö: Universitetspedagogiskt centrum, Växjö universitet.