This page in English

Krister Persson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301032

Rum: A1105

Krister Persson

Om Krister Persson

PhD och lektor i kulturgeografi. Särskilt meriterad lärare. Tidigare ordförande Lärarutbildningsnämnden och ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Har en bakgrund som planerare i kommunal förvaltning. Forsknings- och undervisningsintresse mot social geografi, planering och pedagogiska frågor.

Undervisar lite inom samhällplanerarprogrammet.

Koordinator för utlysningar praktiknära forskning inom försöksverksamheten med ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) inom Framtidens Lärarutbildning,

Publikationer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, K. (2008). Studentbedömning och självvärdering ur ett färdighetsbaserat perspektiv: en metod att utveckla studenters lärandeprocess. I: Urban Ljungquist, Martin Stigmar, Eva Thorin, Om examination och lärande (ss. 113-126). Växjö: Universitetspedagogiskt centrum, Växjö universitet.