This page in English

Kristina Åhlgren

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303981

Rum: B3110

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript