This page in English

Lars Pejryd

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303861

Rum: T2279

Lars Pejryd

Forskningsämne

Om Lars Pejryd

Lars Pejryd är professor i maskinteknik. Han har under mer än tre decennier bedrivit forskning om material och produktionsprocesser som används inom verkstadsindustrin. Han har forskat både som anställd inom universitetsvärlden och inom industrin. Med denna erfarenhet av att ha ett ben i varje läger är han sedan 2013 verksam vid Örebro universitet och arbetar med att bygga upp en stark forskning i samverkan med den omgivande industrin.

Lars Pejryds vetenskapliga produktion består av över 100 vetenskapliga artiklar samt tre patent, har främst varit inriktad mot material och processteknologi, för såväl framställning som bearbetning av material.

Vid Örebro universitet är forskningen inriktad mot  kopplingen mellan material och mekanik och därmed kunskapsuppbyggnad inom t.ex. hur materialegenskaperna påverkas av komponentgeometri (givet material och process). Detta för att skapa ett bättre stöd för konstruktionsprocessen. Processer som studeras är bl.a. additiv tillverkning, trådformning, formning och konvertering av förpackningsmaterial baserade på papper/kartong. Arbetet omfattar även utveckling och användning av datortomografimetoder (CT).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, J. , Karlsson, P. & Pejryd, L. (2020). The effect of bearing length on the surface quality of drawn wires. Wire Journal International, 53 (2), 50-55.
Zekavat, A. R. , Jansson, A. , Larsson, J. & Pejryd, L. (2019). Investigating the effect of fabrication temperature on mechanical properties of fused deposition modelling parts using X-ray computed tomography. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100 (1-4), 287-296.
El-Amine, K. , Larsson, J. & Pejryd, L. (2018). Experimental comparison of roller die and conventional wire drawing. Journal of Materials Processing Technology, 257, 7-14.
Jansson, A. , Hermanek, P. , Pejryd, L. & Carmignato, S. (2018). Multi-material gap measurements using dual-energy computed tomography. Precision engineering, 54, 420-426.
Larsson, J. , Jansson, A. & Pejryd, L. (2017). Process monitoring of the wire drawing process using a web camera based vision system. Journal of Materials Processing Technology, 249, 512-521.
Pejryd, L. , Larsson, J. & Olsson, M. (2017). Process monitoring of wire drawing using vibration sensoring. CIRP - Journal of Manufacturing Science and Technology, 18, 65-74.
Jansson, A. & Pejryd, L. (2016). A dual-energy approach for improvement of the measurement consistency in computed tomography. Measurement science and technology, 27 (11).
Beno, T. , Repo, J. & Pejryd, L. (2013). The use of machine tool internal encoders as sensors in a process monitoring system. International Journal of Automation Technology, 7 (4), 410-417.

Konferensbidrag

Larsson, J. , Karlsson, P. , Ekengren, J. & Pejryd, L. (2021). Enhanced Cooling Design in Wire Drawing Tooling Using Additive Manufacturing. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid The 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020. (ss. 426-436). Springer, Cham.
Karlsson, P. , Pejryd, L. & Strömberg, N. (2020). Generative Design Optimization and Characterization of Triple Periodic Lattice Structures in AlSi10Mg. I: Mirko Meboldt, Christoph Klahn, Industrializing Additive Manufacturing Proceedings of AMPA2020. Konferensbidrag vid 2nd International Conference on Additive Manufacturing for Products and Applications (AMPA 2020), Zürich, Switzerland, September 1-3, 2020 (ss. 3-16). Cham: Springer.
Jansson, A. & Pejryd, L. (2019). In-situ computed tomography investigation of the compression behaviour of strut, and periodic surface lattices. I: Rolf Diederichs, iCT 2019. Konferensbidrag vid 9th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT) 2019, 13-15 Feb, 2019, Padova, Italy (ss. 221-227). NDT.net.
Larsson, J. , Karlsson, P. & Pejryd, L. (2019). The effect of bearing length on the surface quality of drawn wire. Konferensbidrag vid 89th Annual Convention of the Wire Association International, Atlanta, USA, May 13-16, 2019.
Larsson, J. , Jansson, A. & Pejryd, L. (2019). Wire 4.0. Konferensbidrag vid Wire & Cable, Verona, Italia, 21-22 October 2019 (ss. 185-198).
Pejryd, L. & Larsson, J. (2018). Additively manufactured tool holder for wire drawing processes. I: Euro PM 2018 Congress and Exhibition. Konferensbidrag vid Europe's Annual Powder Metallurgy Congress and Exhibition (EURO PM2018), Bilbao, Spain, October 14-18, 2018. EPMA.
Zekavat, A. R. , Pejryd, L. & Gundlach, C. (2018). Effect of X-Ray Computed Tomography Magnification on Porosity Analysis of Additively Manufactured Parts. I: World PM2018 Congress Proceedings. Konferensbidrag vid 2018 World Congress on Powder Metallurgy (WORLDPM2018), Beijing, China, September 16-20, 2018.
Zekavat, A. R. , Jansson, A. , Gundlach, C. & Pejryd, L. (2018). Effect of X-ray Computed Tomography Magnification on Surface Morphology Investigation of Additive Manufacturing Surfaces. I: 8th Conference on Industrial Computed Tomography. Konferensbidrag vid iCT conference 2018, Wels, Austria, 7 February, 2018.
Pejryd, L. (2018). Evaluation of internal defects in additive manufactured metallic network structures by Computed Tomography. Konferensbidrag vid 8th International Conference in Industrial Computed Tomography (iCT), Wels, Austria, February 6-9, 2018. N D T Internet Publishing.
Sadeghimeresht, E. , Karimi, P. , Zhang, P. , Peng, R. , Andersson, J. , Pejryd, L. & Joshi, S. (2018). Isothermal Oxidation Behavior of EBM-Additive Manufactured Alloy 718. I: Ott, E.; Liu, X.; Andersson, J.; Bi, Z.; Bockenstedt, K.; Dempster, I.; Groh, J.; Heck, K.; Jablonski, P.; Kaplan, M:, Nagahama, D.; Sudbrack, C, Proceedings of the 9th International Symposium on Superalloy 718 & Derivatives Energy, Aerospace, and Industrial Applications. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Superalloy 718 and Derivatives - Energy, Aerospace, and Industrial Applications, Champion, PA, USA, September 17-21, 2000 (ss. 219-240). Springer.
Jansson, A. , Ekengren, J. & Pejryd, L. (2018). Numerical analysis of compression strength in network structures based on trusses, and periodic surfaces aimed for additive manufacturing. I: C.K. Chua, W. Y. Yeong, M. J. Tan, E. J. Liu, S. B. Tor, Proceedings of the International Conference on Progress in Additive Manufacturing. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on Progress in Additive Manufacturing (PRO-AM 2018), Singapore, Singapore, May 14-17, 2018 (ss. 328-333). Singapore: Nanyang Technological University.
Jansson, A. & Pejryd, L. (2018). Surface vs Truss lattice networks, benefits and limitations. I: NAFEMS nordic Exploring the Design Freedom of Additive Manufacturing through Simulation. Konferensbidrag vid NAFEMS Nordic 2018, Göteborg, Sweden, 24-25 April, 2018 (ss. 217-218). NAFEMS.
Jansson, A. & Pejryd, L. (2017). Characterisation of additive manufacturing metal: carbon-fibre composite bond by dual-energy computed tomography. I: EUSPEN, Conference Proceedings, Special Interest Group Dimensional Accuracy and Surface Finish in Additive Manufacturing, Octrober 2017. Konferensbidrag vid EUSPEN, Conference Proceedings, Special Interest Group: Dimensional Accuracy and Surface Finish in Additive Manufacturing, Katholieke Universiteit Leuven, October 2017 (ss. 189-192). KU Leuven, Belgium: EUSPEN.
Karlsson, P. , Pejryd, L. & Oikonomou, C. (2017). Factors Influencing Mechanical Properties of Additive Manufactured Thin-Walled Parts. I: Euro PM2017 Congress Proceedings. Konferensbidrag vid Euro PM2017 Congress & Exhibition, Milan, Italy, October 1-5, 2017. European Powder Metallurgy Association (EPMA).
Surreddi, K. B. , Oikonomou, C. , Karlsson, P. , Olsson, M. & Pejryd, L. (2017). In-situ Micro-tensile Testing of Additive Manufactured Maraging Steels in the SEM: Influence of Build Orientation, Thickness and Roughness on the Resulting Mechanical Properties. Konferensbidrag vid Euro PM2017 Congress & Exhibition, Milan, Italy, October 1-5, 2017.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). 3D data export for Additive Manufacturing - improving geometric accuracy. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 518-523). Amsterdam: Elsevier.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). Additive Manufacturing and High Speed Machining - Cost comparison of short lead time manufacturing methods. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 384-389). Amsterdam: Elsevier.
Johansson, A. , Pejryd, L. & Christiernin, L. G. (2016). Consideration of market demand volatility risks, when making manufacturing system investments. I: 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use. Konferensbidrag vid 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, Binh Dong New City, Vietnam, September 16-18, 2015 (ss. 307-311). Elsevier.
Jansson, A. , Ekengren, J. , Zekavat, A. R. & Pejryd, L. (2016). Effects of X-ray Penetration Depth on Multi Material Computed Tomography Measurements. I: iCT 2016. Konferensbidrag vid 6th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT 2016), Wels, Austria, February 9-12, 2016 (ss. 143-150). NDT.net.
Johansson, A. , Christiernin, L. G. & Pejryd, L. (2016). Manufacturing system design for business value, a holistic design approach. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 659-664). Amsterdam: Elsevier.
Pejryd, L. , Karlsson, P. , Hällgren, S. & Kahlin, M. (2016). Non-destructive evaluation of internal defects in additive manufactured aluminium. Konferensbidrag vid World PM 2016, Powder Metallurgy World Congress, Hamburg, Germany, October 9-13, 2016.
Pejryd, L. & Hällgren, S. (2016). Product- and knowledge centric Additive Manufacturing research in Sweden. I: 7th Swedish Production Symposium 2016. Konferensbidrag vid 7th Swedish Production Symposium 2016, Lund, 25-27 October, 2016.
Johansson, A. , Pejryd, L. & Christiernin, L. G. (2016). Production support model to manage market demand volatility risks. I: Westkamper, E; Bauernhansl, T, Factories of the Future in the digital environment Proceedings of the 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems. Konferensbidrag vid 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS), Stuttgart, Germany, May 25-27, 2016 (ss. 664-668). Elsevier.
Hällgren, S. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2016). (Re)Design for Additive Manufacturing. I: 26th CIRP Design Conference. Konferensbidrag vid 26th CIRP Design Conference, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 15-17, 2016 (ss. 246-251). Amsterdam: Elsevier.
El-Amine, K. & Pejryd, L. (2016). Study and optimization of changeover procedures in wire drawing. I: 7th Swedish Production Symposium (SPS 16). Konferensbidrag vid 7th Swedish Production Symposium (SPS 16), Lund, Sweden, October 25-27, 2016.
Zekavat, A. R. & Pejryd, L. (2016). Surface characterization of additively manufactured Al10SiMg thin-walled structures. I: 7th Swedish Production Symposium. Konferensbidrag vid 7th Swedish Production Symposium, Lund, Sweden, October 25-27, 2016.
Jansson, A. , Zekavat, A. R. & Pejryd, L. (2015). Measurement of internal features in additive manufactured components by the use of computed tomography. Konferensbidrag vid Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015), Ghent, Belgium, June 22-25, 2015. German Society for Non-Destructive Testing.
Larsson, J. & Pejryd, L. (2015). Preliminära resultat från jämförelse mellan konventionell dragning och dragning med Roller Dies. Konferensbidrag vid Nordisk trådteknisk förening (NTTF), Årsmöteskonferens, Ed, Sweden, September 24-25, 2015 (ss. 103-111). Linköping:
Zekavat, A. R. , Pejryd, L. & Ekengren, J. (2015). Tracking the shape deformation of voids from tensile loading by the use of computed tomography. I: Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015). Konferensbidrag vid Digital Industrial Radiology and Computed Tomography (DIR 2015), Ghent, Belgium, June 22-25, 2015.

Manuskript