This page in English

Lena Johansson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bGVuYS5hLmpvaGFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Lena Johansson
Forskningsämne

Om Lena Johansson

Lena Johansson är arbetsterapeut med erfarenhet främst från strokerehabilitering och kommunal vård. Lena har ett särskilt intresse för reablement, personcentrerad vård, strokerehabilitering och aktivitetsbaserade strategier vid kognitiva sjukdomar.

Lena Johanssons nuvarande anställning är som deltidsdoktorand och distriktsarbetsterapeut inom kommunalt vård- och boende. Hon antogs för doktorandstudier i februari 2022.

Forskning

Reablement inom vård och omsorg

Äldre personer på särskilt boende riskerar en stillasittande livsstil. Lenas examensarbete syftar till att undersöka om reablement kan vara en metod för att minska riskerna och främja yrkesprestation, delaktighet och välbefinnande hos äldre personer på boende.

Förstudie är planerad till mars 2023.

Handledare

Cecilia Pettersson. Docent, Arbetsterapi, Hälsovetenskap Örebro universitet

MiaLinn Arvidsson-Lindvall. PhD, Fysioterapi, Ansluten Örebro universitet/Region Örebro län

Anna Philipson. PhD, Hälsovetenskap/Hälsoekonomi, Ansluten Örebro universitet/Region Örebro län

Forskargrupper

Ansluten till SWEAH, Sveriges Forskarskola för åldrande och hälsa, koordinerad av Lunds universitet

ÄLVA – Örebro universitet
REAL – Örebro universitet

Om du vill läsa mer om min forskning finns en intervju i
Arbetsterapeut nr. 4, 2022 Arbetsterapeut-4-2022 (ljungbergs.se)