This page in English

Linus Pentikäinen

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303494

Rum: L2434

Linus Pentikäinen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Linus Pentikäinen

Linus Pentikäinen är doktorand inom forskningsämnet språkstudier, inriktning retorik. Förutom examen i retorik har Linus Pentikäinen även en juristexamen.

Forskningsinriktning: Linus Pentikäinens avhandlingsprojekt behandlar juridisk argumentation och är av tvärvetenskaplig karaktär mellan ämnena retorik och juridik.

Undervisning: Linus Pentikäinen undervisar i huvudsak på juristprogrammet.