This page in English

Liran Karni

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301218

Rum: N4040

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript