This page in English

Lisa Salmonsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lisa Salmonsson
Forskningsämne

Om Lisa Salmonsson

Lisa har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala Universitet. Hennes forskningsintressen är främst inom arbetssociologi, professionssociologi, migrationssociologi och under 2019-2020 har hon varit en del av regeringens forskningsberedning. Hon har studerat bl.a. den svenska #metoo rörelsen, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfaranheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl. Hon är också vice prefekt för utbildning och internationalisering på HumUS. Lisa var även ordförander i IMER-förbundet mellan 2016- 2018 som är ett nätverk av svenska migrationsforskare.

Undervisning

Lisa undervisar i sociologi på personalvetarprogrammet, psykologiprogrammet och på samhällsanalysprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter