This page in English

Lisa Salmonsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303519

Rum: F3267

Lisa Salmonsson

Om Lisa Salmonsson

Lisa har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala Universitet. Hennes forskningsintressen är främst inom arbetssociologi, professionssociologi, migrationssociologi. Hon har studerat bl.a. arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfaranheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl. Lisa var ordförander i IMER-förbundet mellan 2016- 2018 som är ett nätverk av svenska migrationsforskare.

Forskning

Mellan 2015-2016 genomförde Lisa ett extentfinansierat projekt om svenska kyrkans integrationsarbete i olika stockholmsförorter.

Undervisning

Lisa undervisar i Sociologi på personalvetarprogrammet, Psykologiprogrammet och på sammhällsanalysprogrammet.