This page in English

Lisa Salmonsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303519

Rum: F3267

Lisa Salmonsson

Forskningsämne

Om Lisa Salmonsson

Lisa har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala Universitet. Hennes forskningsintressen är främst inom arbetssociologi, professionssociologi, migrationssociologi och under 2019-2020 har hon varit en del av regersingens forskningsberedning. Hon har studerat bl.a. den svenska #metoo rörelsen, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfaranheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl. Hon är också vice prefekt för utbildning och internationalisering på HumUS. Lisa var även ordförander i IMER-förbundet mellan 2016- 2018 som är ett nätverk av svenska migrationsforskare.

Undervisning

Lisa undervisar i sociologi på personalvetarprogrammet, psykologiprogrammet och på sammhällsanalysprogrammet.

 

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Salmonsson, L. (2020). Is #akademiuppropet a kind of digital counter-public?. The European Journal of Women's Studies, 27 (1), 89-98.
Hedlund, D. & Salmonsson, L. (2018). Challenges in the Guardianship of Unaccompanied Minors Seeking Asylum. The International Journal of Children's Rights, 26 (3), 489-509.
Salmonsson, L. & Hedlund, D. (2018). Where do we go from here?: Challenges and Strategies Following Additional Asylum Policy Restrictions in Sweden. Journal of Human Rights Practice, 10 (3), 524-535.
Dahlstedt, M. , Eliassi, B. & Salmonsson, L. (2017). Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid: inledande reflektioner av temanumrets gästredaktörer. Sociologisk forskning, 54 (1), 5-10.
Neiterman, E. , Salmonsson, L. & Bourgeault, I. L. (2015). Navigating otherness and belonging: A comparative case study of IMGs’ professional integration in Canada and Sweden. Ephemera : Theory and Politics in Organization, 15 (4), 773-795.

Artiklar, forskningsöversikter

Salmonsson, L. M. (2015). Läkare från ”tredje land”: om professionen, kontakter och gränsdragningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 92 (5), 632-638.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Salmonsson, L. (2014). The 'Other' Doctor: Boundary work within the Swedish medical profession. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology.

Kapitel i böcker, del av antologier

Salmonsson, L. (2018). Den professionella tillhörighetens mikrosociologiska gränser. I: Povrzanović Frykman, M. & Öhlander, M., Högutbildade migranter i Sverige (ss. 87-100). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.

Konferensbidrag

Salmonsson, L. (2019). Digital Feminist Activism in the Case of the Academic Appeal Against Sexual harassment #akademiuppropet. Konferensbidrag vid 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, UK, August 20-23, 2019.
Hedlund, D. , Salmonsson, L. & Sohlberg, T. (2019). Unaccompanied girls with precarious odds. Konferensbidrag vid 16th IMISCOE Annual Conference Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches, Malmö, Sweden, June 26–28, 2019.
Salmonsson, L. (2018). Introduktion till Sociologi för personalvetare: ett bokprojekt. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Sociology in a polarized world, Lund, Sweden, March 7-9, 2018.
Salmonsson, L. (2016). Churches against segregation: challenges, motives & practices. I: Migration and social inequality Global perspectives – new boundaries. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12 August 2016 CONFERENCE PROGRAM. Konferensbidrag vid The 18th Nordic Migration Conference, Migration and social inequality, Global perspectives – new boundaries, Oslo, Norway, August 11-12, 2016.
Salmonsson, L. (2014). The Notions of Otherness and Critical Construction Sites: Theorizing Professional Boundaries within. I: XVIII ISA World Congress of Sociology Book of Abstracts. Konferensbidrag vid XVIII ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014 (ss. 847-847).

Rapporter

Gustafsson, K. M. , Löfmarck, E. , Salmonsson, L. & Uggla, Y. (2019). Skrivutveckling i stora studentgrupper: Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Örebro: niversity (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 1).
Salmonsson, L. (2016). Stockholms församlingars arbete mot segregation. Stockholm: Svenska kyrkan, Stockholms Stift.