This page in English

Lisa Salmonsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303519

Rum: F3267

Lisa Salmonsson

Om Lisa Salmonsson

Lisa har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala Universitet. Hennes forskningsintressen är främst inom arbetssociologi, professionssociologi, migrationssociologi. Hon har studerat bl.a. arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfaranheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl. Lisa var ordförander i IMER-förbundet mellan 2016- 2018 som är ett nätverk av svenska migrationsforskare.

Forskning

Mellan 2015-2016 genomförde Lisa ett extentfinansierat projekt om svenska kyrkans integrationsarbete i olika stockholmsförorter.

Undervisning

Lisa undervisar i Sociologi på personalvetarprogrammet, Psykologiprogrammet och på sammhällsanalysprogrammet.

 

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Hedlund, D. & Salmonsson, L. (2018). Challenges in the Guardianship of Unaccompanied Minors Seeking Asylum. The International Journal of Children's Rights, 26 (3), 489-509.
Salmonsson, L. & Hedlund, D. (2018). Where do we go from here?: Challenges and Strategies Following Additional Asylum Policy Restrictions in Sweden. Journal of Human Rights Practice, 10 (3), 524-535.
Dahlstedt, M. , Eliassi, B. & Salmonsson, L. (2017). Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid: inledande reflektioner av temanumrets gästredaktörer. Sociologisk forskning, 54 (1), 5-10.
Neiterman, E. , Salmonsson, L. & Bourgeault, I. L. (2015). Navigating otherness and belonging: A comparative case study of IMGs’ professional integration in Canada and Sweden. Ephemera : Theory and Politics in Organization, 15 (4), 773-795.

Artiklar, forskningsöversikter

Salmonsson, L. M. (2015). Läkare från ”tredje land”: om professionen, kontakter och gränsdragningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 92 (5), 632-638.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Salmonsson, L. (2014). The 'Other' Doctor: Boundary work within the Swedish medical profession. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology.

Kapitel i böcker, del av antologier

Salmonsson, L. (2018). Den professionella tillhörighetens mikrosociologiska gränser. I: Povrzanović Frykman, M. & Öhlander, M., Högutbildade migranter i Sverige (ss. 87-100). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.

Konferensbidrag

Salmonsson, L. (2018). Introduktion till Sociologi för personalvetare: ett bokprojekt. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Sociology in a polarized world, Lund, Sweden, March 7-9, 2018.
Salmonsson, L. (2016). Churches against segregation: challenges, motives & practices. I: Migration and social inequality Global perspectives – new boundaries. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12 August 2016 CONFERENCE PROGRAM. Konferensbidrag vid The 18th Nordic Migration Conference, Migration and social inequality, Global perspectives – new boundaries, Oslo, Norway, August 11-12, 2016.
Salmonsson, L. (2014). The Notions of Otherness and Critical Construction Sites: Theorizing Professional Boundaries within. I: XVIII ISA World Congress of Sociology Book of Abstracts. Konferensbidrag vid XVIII ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014 (ss. 847-847).

Rapporter

Salmonsson, L. (2016). Stockholms församlingars arbete mot segregation. Stockholm: Svenska kyrkan, Stockholms Stift.