This page in English

Luis de Miranda

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303768

Rum: F2145

Luis de Miranda

Om Luis de Miranda

Dr Luis de Miranda är en filosof, idéhistoriker, rådgivare och en internationell författare. Hans böcker har översatts på flera språk; till exempel kommer hans bok Being and Neonness att publiceras av MIT Press i 2019. Vid Örebro universitet, har han initierat CREA-nätverket me Professor Alessandro Saffiotti: Cross-disciplinary Research on Effectual Anticipation.

Paris (Frankrike) har publicerat sina första böcker (till exempel L'Art d'être libres au temps des automates). Kort efter hans bok Is a New Life Possible? Deleuze and the Lines publicerades på engelska år 2013, han erbjöds ett stipendium vid University of Edinburgh och i november 2017 blev han PhD (Doctor of Philosophy). Hans doktorsavhandling är en filosofisk historia av ideen om esprit de corps. I Edinburgh genomförde Luis de Miranda också tvärvetenskaplig forskning inom AI-humaniora, anthrobotics och teknikens filosofi och initierade CRAG-forskargruppen "Creation of Reality", genom vilken han organiserade internationella konferenser och workshops. Luis de Miranda har också en filosofi master från Sorbonne University och från HEC-Paris i ekonomi.

Luis de Miranda är certifierad praktiserande medlem och styrelseledamot i svenskt samhälle för filosofisk praxis (SSFP). Han forskar för närvarande på de olika aspekterna av begreppet "anticipation".

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

de Miranda, L. (2019). Being & Neonness. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

de Miranda, L. (2017). On the Concept of Creal: The Politico-Ethical Horizon of a Creative Absolute. I: Paulo de Assis & Paolo Giudici, The Dark Precursor: Deleuze and Artistic Research (ss. 510-516). . Leuven University Press.

Konferensbidrag

Saffiotti, A. , Fogel, P. , Knudsen, P. , de Miranda, L. & Thörn, O. (2020). On human-AI collaboration in artistic performance. I: Alessandro Saffiotti, Luciano Serafini, Paul Lukowicz, NeHuAI 2020: First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI Proceedings of the First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI) co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020). Konferensbidrag vid First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI) co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020), Santiago de Compostella, Spain, September 4, 2020 (ss. 38-43). CEUR-WS.
de Miranda, L. , Ramamoorthy, S. & Rovatsos, M. (2016). We, Anthrobot: Learning from Human Forms of Interaction and Esprit de Corps to Develop More Diverse Social Robotics. I: WHAT SOCIAL ROBOTS CAN AND SHOULD DO. Konferensbidrag vid CFP Robophilosophy 2016/Research Network for Transdisciplinary Studies in Social Robotics, TRANSOR 2016, Aarhus University Aarhus, Denmark; 17-21 October 2016 (ss. 48-59). IOS Press.

Samlingsverk (redaktör)