This page in English

Malin Benerdal

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Malin Benerdal

Benerdal har en doktorsexamen i statsvetenskap från Umeå universitet och arbetar som lektor i pedagogik. Benerdal är verksam inom olika uppdrag som berör praktiknära forskning samt forskar och undervisar.

Forskningsprojekt

Benerdals forskningsintresse handlar om frågor om utbildning, styrning, marknadisering, policy och utvärdering på olika sätt. Avhandlingsarbetet berörde utvärdering på skolområdet under två reformintensiva perioder mellan 1988-2014 och undersökte hur nationell utvärderingspolicy har utformats och förändrats i styrning och reformering av skolan.

Efter disputation (2019) har Benerdal varit verksam i det nyligen avslutade projektet ”Integration av nyanlända i glesbygd” som genomfördes i samverkan med en extern aktör (Akademi Norr) som samlar lärcentrum i norra Sveriges inland (PI: Per-Åke Rosvall, Umeå universitet). I det pågående VR-finansierade projektet ”Going Global” (2019-2022) kartläggs och analyseras svenska friskoleföretag och deras internationella aktiviteter på den globala skolmarknaden (PI: Linda Rönnberg, Umeå universitet). Kan läsas mer om här

Benerdal är för närvarande verksam i det VR-finansierade projektet ”Förskolan som marknad” som pågår 2020-2024 (PI Sara Carlbaum, Umeå universitet) som syftar till att undersöka kommunernas roll i den marknadsutsatta förskolan. Hur kommuner och privata förskoleaktörer utformar och bidrar till konkurrens och valfrihet på förskolans område och vilka konsekvenser det får.

Undervisning

Benerdal har undervisat i kurser om politik och förvaltning vid Statsvetenskapliga institutionen och lärarutbildningen vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hon har handlett uppsatser på både grund och avancerad nivå. För närvarande (VT 2021) undervisar hon inom lärarutbildningen, utbildningsvetenskaplig kärna III.

Samarbeten och uppdrag

Benerdal har för närvarande ett pågående uppdrag (2020-2022) som genomlysare för Umeå-nodens ULF-verksamhet (Utveckling-Lärande-Forskning) tillsammans med kollegor vid andra universitet. Uppdraget syftar till att genomlysa och analysera hur lärosätena skapar förutsättningar för att bedriva försöksverksamheten, identifiera hinder och möjligheter till samverkan mellan lärosäten och skolan och utvecklingsområden inom ramen för ULF för att dra lärdomar av försöksverksamheten.

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Doktorsavhandlingar

Benerdal, M. (2019). Nationell utvärderingspolicy: utformning och förändring på grundskoleområdet 1988-2014. (Doctoral dissertation). Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Rönnberg, L. , Benerdal, M. , Carlbaum, S. & Holm, A. (2021). The flow of public funding to private actors in education: the Swedish case. I: Anna Hogan, Greg Thompson, Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing (ss. 134-151). London: Routledge.

Konferensbidrag

Rönnberg, L. , Benerdal, M. , Carlbaum, S. & Holm, A. (2020). "Follow the money": Sweden and its education industry. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020.
Benerdal, M. (2020). Immigrants as resources in times of depopulation? Local work and perspectives on immigrant’s establishment in rural areas. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020.
Benerdal, M. (2016). From local conditionality to complexity reductionism? Exploring national evaluation policy in educational reforms in Sweden. Konferensbidrag vid 12th EES Biennial Conference (EES2016) : Evaluation Futures in Europe and beyond. Connectivity, Innovation and Use, Maastricht, Netherlands, August 26-30, 2016.
Benerdal, M. (2014). The role of Evaluation in Educational Policymaking: a historical approach to the Swedish Case. Konferensbidrag vid 11th Biennial Conference of the European Evaluation Society, Dublin, Irland, October 1-3, 2014.
Benerdal, M. (2013). Exploring Evaluation Policy: as a process, concept and activity. Konferensbidrag vid Svenska Utvärderingsföreningens nationella konferens "Utvärdering i politiken och politik i utvärderingen", Stockholm, Sweden, November 14-15, 2013.