This page in English

Malin Masterton

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301221

Rum: E3240

Malin Masterton

Om Malin Masterton

Malin Masterton arbetar som kvalitetssamordnare för universitetet. I arbetet ingår att:

  • bistå universitetsledningen i övergripande frågor kring kvalitet i utbildning och forskning
  • vara kontaktperson mot Universitetskanslersämbetet i olika granskningar samt samordna och stödja verksamheten under granskningsprocessen

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter

Masterton, M. & Sjödin, S. Masterton, M. (ed.) & Sjödin, S. (ed.) (2015). ORU2015 Örebro University Research Evaluation 2015: Evaluation Report. Örebro: Örebro University.