This page in English

Maria Björnsdotter

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303078

Rum: B3120

Maria Björnsdotter

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Björnsdotter

Maria arbetar inom ett forskningsprojekt inriktat på förekomsten av högfluorerade ämnen med fokus på ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen i den Svenska miljön. I dagens samhälle används en rad olika kemikalier i konsumentprodukter och för flertalet kemikalier är det oklart hur människa och miljö påverkas. Ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen har uppmärksammats på grund av kontaminering av grund- och dricksvatten i Sverige och har en potential för negativa effekter både på människa och miljö. Marias forskning går ut på att undersöka i vilken utsträckning ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen förekommer i den svenska miljön samt att titta på vart de kommer ifrån och hur de sprids i miljön med fokus på sjön Vättern. För att kunna göra detta arbetar hon med metodutveckling för provtagning och provupparbetning av bl.a. ytvatten, grundvatten, sediment, luft, nederbörd och biota samt för provanalys där hon använder sig främst av superkritisk vätskekromatografi och masspektrometriska metoder.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Stylianou, M. , Björnsdotter, M. , Olsson, P. , Ericson Jogsten, I. & Jass, J. (2019). Distinct transcriptional response of Caenorhabditis elegans to different exposure routes of perfluorooctane sulfonic acid. Environmental Research, 168, 406-413.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2019). Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. Environmental Science and Technology, 53 (19), 11093-11101.
Björnsdotter, M. , Romera-García, E. , Borrull, J. , de Boer, J. , Rubio, S. & Ballesteros-Gómez, A. (2018). Presence of diphenyl phosphate and aryl-phosphate flame retardants inindoor dust from different microenvironments in Spain and the Netherlandsand estimation of human exposure. Environment International, 112, 59-67.
Björnsdotter, M. , Jonker, W. , Legradi, J. , Kool, J. & Ballesteros-Gómez, A. (2017). Bisphenol A alternatives in thermal paper from the Netherlands, Spain, Sweden and Norway: Screening and potential toxicity. Science of the Total Environment, 601-602, 210-221.
Björnsdotter, M. , de Boer, J. & Ballesteros-Gómez, A. (2017). Bisphenol A and replacements in thermal paper: A review. Chemosphere, 182, 691-706.

Artiklar, forskningsöversikter