This page in English

Maria Björnsdotter

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303078

Rum: B3120

Maria Björnsdotter
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maria Björnsdotter

Maria arbetar inom ett forskningsprojekt inriktat på förekomsten av högfluorerade ämnen med fokus på ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen i den Svenska miljön. I dagens samhälle används en rad olika kemikalier i konsumentprodukter och för flertalet kemikalier är det oklart hur människa och miljö påverkas. Ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen har uppmärksammats på grund av kontaminering av grund- och dricksvatten i Sverige och har en potential för negativa effekter både på människa och miljö. Marias forskning går ut på att undersöka i vilken utsträckning ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen förekommer i den svenska miljön samt att titta på vart de kommer ifrån och hur de sprids i miljön med fokus på sjön Vättern. För att kunna göra detta använder sig främst av superkritisk vätskekromatografi och masspektrometriska metoder.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Levels and Seasonal Trends of C1-C4 Perfluoroalkyl Acids and the Discovery of Trifluoromethane Sulfonic Acid in Surface Snow in the Arctic. Environmental Science and Technology.
Stylianou, M. , Björnsdotter, M. , Olsson, P. , Ericson Jogsten, I. & Jass, J. (2019). Distinct transcriptional response of Caenorhabditis elegans to different exposure routes of perfluorooctane sulfonic acid. Environmental Research, 168, 406-413.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2019). Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. Environmental Science and Technology, 53 (19), 11093-11101.
Björnsdotter, M. , Romera-García, E. , Borrull, J. , de Boer, J. , Rubio, S. & Ballesteros-Gómez, A. (2018). Presence of diphenyl phosphate and aryl-phosphate flame retardants inindoor dust from different microenvironments in Spain and the Netherlandsand estimation of human exposure. Environment International, 112, 59-67.
Björnsdotter, M. , Jonker, W. , Legradi, J. , Kool, J. & Ballesteros-Gómez, A. (2017). Bisphenol A alternatives in thermal paper from the Netherlands, Spain, Sweden and Norway: Screening and potential toxicity. Science of the Total Environment, 601-602, 210-221.
Björnsdotter, M. , de Boer, J. & Ballesteros-Gómez, A. (2017). Bisphenol A and replacements in thermal paper: A review. Chemosphere, 182, 691-706.

Artiklar, forskningsöversikter

Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2020). Challenges in the analytical determination of ultra-short-chain perfluoroalkyl acids and implications for environmental and human health. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4785-4796.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Björnsdotter, M. (2021). Ultra-short-chain perfluoroalkyl acids: Environmental occurrence, sources and distribution. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. Levels and seasonal trends of C1-C4 perfluoroalkyl acids and the discovery of trifluoromethane sulfonic acid in surface snow in the Arctic.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. Mass balance of perfluoroalkyl acids including trifluoroacetic acid in a freshwater lake.