This page in English

Maria Borgestig

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2154

Maria Borgestig

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Borgestig

Forskning

Marias huvudsakliga forskningsintresse är barn med omfattande funktionsnedsättning och hur teknik som implementeras i barnens dagliga liv påverkar deras möjligheter att ta del av aktiviteter i vardagen. Särskilt fokus är teknik som styrs med ögonen och hur tekniken skapar möjligheter för barnen att själva utforska och utföra aktiviteter och kommunicera med andra. Maria disputerade vid Linköpings Universitet 2016. I avhandlingsarbetet undersöktes vilken effekt ögonstyrd dator kan ha på aktiviteter i vardagen för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal. En intervention utvecklades och prövades också för hur stöd kan ges till personer i barnens närmiljö (tex föräldrar, lärare) för att få tekniken integrerad i hem och skola.

Pågående forskningsprojekt är en fortsättning på avhandlingsarbetet. Inom forskningsprojektet följs barn med funktionsnedsättning över tid för att undersöka effekten av ögonstyrd dator på barnens aktiviteter, självständighet och kommunikation. Internationellt samarbete sker inom projektet med center och forskare i Philadelphia, Cypern, Dubai och Taiwan vilka gör en replikation av den svenska interventionsstudien. Därutöver studeras tillgång och användbarhet av tekniken för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Sverige liksom ögonstyrd dator som tidig intervention för små barn med omfattande funktionsnedsättning. Forskningsprojektet om ögonstyrd dator sker i nära samarbete med Helena Hemmingsson, professor, Stockholms Universitet.

Undervisning

Maria undervisar på grund och avancerad nivå på arbetsterapeutprogrammet.

Samarbeten och uppdrag

Maria är sedan 2015 styrelseledamot i COGAIN (Communication by Gaze Interaction), ett internationellt network of excellence som samlar forskare med särskilt intresse för utveckling och användning av ögonstyrningsteknik för personer med funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Hemmingsson, H. & Borgestig, M. (2020). Usability of Eye-Gaze Controlled Computers in Sweden: A Total Population Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (5).
Hemmingsson, H. & Borgestig, M. (2019). Eye gaze controlled computers: A total survey in Swedish context. Technology and Disability, 31 (S1), S29-S30.
Borgestig, M. & Hemmingsson, H. (2019). Eye gaze technology’s effect on participation and Independence. Technology and Disability, 31 (S1), S32-S32.
Rytterström, P. , Borgestig, M. & Hemmingsson, H. (2019). Hope and Technology: Other-Oriented Hope Related to Eye Gaze Technology for Children with Severe Disabilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (10).
Hemmingsson, H. & Borgestig, M. (2017). Gaze-Based Assistive Technology for a Toddler with Tetraplegia and Without Speech. Studies in Health Technology and Informatics, 242, 1109-1112.
Borgestig, M. , Sandqvist, J. , Ahlsten, G. , Falkmer, T. & Hemmingsson, H. (2017). Gaze-based assistive technology in daily activities in children with severe physical impairments: an intervention study. Developmental Neurorehabilitation, 20 (3), 129-141.
Hemmingsson, H. & Borgestig, M. (2017). Gaze-Based Assistive Technology: Use in Everyday Life for Individuals with Impairments. Studies in Health Technology and Informatics, 242, 1079-1081.
Borgestig, M. & Hemmingsson, H. (2017). The Benefits of Gaze-Based Assistive Technology in Daily Activities for Children with Disabilities. Studies in Health Technology and Informatics, 242, 1082-1088.
Borgestig, M. , Sandqvist, J. , Parsons, R. , Falkmer, T. & Hemmingsson, H. (2016). Eye gaze performance for children with severe physical impairments using gaze-based assistive technology: a longitudinal study. Assistive technology, 28 (2), 93-102.
Rytterström, P. , Borgestig, M. & Hemmingsson, H. (2016). Teachers’ experiences of using eye gaze-controlled computers for pupils with severe motor impairments and without speech. European Journal of Special Needs Education, 31 (4), 506-519.
Borgestig, M. , Falkmer, T. & Hemmingsson, H. (2013). Change in eye controlled performance over time with an eye tracker controlled system, used by children with severe physical disabilities. Assistive Technology Research Series, 33, 473-477.
Borgestig, M. , Falkmer, T. & Hemmingsson, H. (2013). Improving computer usage for students with physical disabilities through a collaborative approach: A pilot study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20 (6), 463-470.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Borgestig, M. (2016). The impact of gaze-based assistive technology on daily activities in children with severe physical impairments. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.

Rapporter

Borgestig, M. & Hemmingsson, H. (2010). Dator i skolarbetet: För elever med funktionsnedsättning. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.