This page in English

Maria Moberg Stephenson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301285

Rum: L2358

Maria Moberg Stephenson

Forskningsämne

Om Maria Moberg Stephenson

Maria Moberg Stephenson är fil. dr. i socialt arbete. Hon har tidigare studerat socialantropologi och har en masterexamen i antropologi och kulturpolitik.

Forskning

Maria Moberg Stephensons forskning handlar om ungdomar som sökt asyl i Sverige utan vårdnadshavare och är familjehemsplacerade i nätverkshem hos släktingar eller bekanta. Hon undersöker konstruktioner av ungdomarnas situationer och behov och vilka konsekvenser de kan ha för socialt arbete. Hon undersöker även ungdomarnas egna perspektiv på plats, relationer, vardagsliv och tillhörighet.

Hennes forskningsintressen rör migration, ungdomsforskning, tillhörighet, medborgarskap, gränsskapande, plats, transnationella perspektiv och kritiskt socialt arbete. 

Undervisning

Maria Moberg Stephenson undervisar på socionomprogrammet, för nuvarande på termin 1, 2 och 5. Hon handleder även kandidatuppsatser. 

Samarbeten

Maria Moberg Stephenson är aktiv medlem i Socialt arbete i tider av migration – ett nationellt forskarnätverk, som är ett nätverk med 25 forskare och doktorander från olika lärosäten i Sverige inom forskningsområdet socialt arbete och migration.  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Moberg Stephenson, M. & Källström, Å. (2020). Making sense of places: Belonging among “unaccompanied” young migrants in kinship care in a Swedish suburb. Child & Family Social Work, 25 (4), 742-750.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Moberg Stephenson, M. (2021). From Young Migrants to "Good Swedes": Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hellfeldt, K. , Thunberg, S. & Moberg Stephenson, M. (2019). Barn och unga som brottsoffer. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 107-124). Lund: Studentlitteratur AB.

Rapporter

Källström, Å. & Moberg Stephenson, M. (2019). Hur SOS Barnbyars mentorprogram motsvarar unga migranters behov och förväntningar. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports 15).