This page in English

Maria Moberg Stephenson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301285

Rum: L2358

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Moberg Stephenson

Maria Moberg Stephenson har en masterexamen i antropologi och kulturpolitik. Hon har varit anställd på Örebro universitet sedan september 2016 som doktorand i socialt arbete. Tidigare har hon arbetat på en utslussverksamhet för ungdomar som sökt asyl i Sverige utan vårdnadshavare. 

Forskning

Maria Moberg Stephensons forskning handlar om ungdomar som sökt asyl i Sverige utan vårdnadshavare och är familjehemsplacerade i nätverkshem hos släktingar eller bekanta. Hon undersöker konstruktioner av ungdomarnas situationer och behov och vilka konsekvenser de kan ha för socialt arbete. Hon undersöker även ungdomarnas egna perspektiv på plats, relationer och vardagsliv.

Hennes forskningsintressen rör migration, etnicitet, gränsskapande, plats, ungdomsforskning, transnationella perspektiv och kritiskt socialt arbete. 

Undervisning

Maria Moberg Stephenson undervisar på socionomprogrammet, för nuvarande på termin 2 i kursen Socialt arbete i en globaliserad värld. Hon handleder även kandidatuppsatser. 

Samarbeten

Maria Moberg Stephenson är aktiv medlem i Socialt arbete i tider av migration – ett nationellt forskarnätverk, som är ett nätverk med 25 forskare och doktorander från olika lärosäten i Sverige inom forskningsområdet socialt arbete och migration.  

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Hellfeldt, K. , Thunberg, S. & Moberg Stephenson, M. (2019). Barn och unga som brottsoffer. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 107-124). Lund: Studentlitteratur AB.

Rapporter

Källström, Å. & Moberg Stephenson, M. (2019). Hur SOS Barnbyars mentorprogram motsvarar unga migranters behov och förväntningar. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports 15).