This page in English

Maria Steinberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Steinberg

Forskningsämne

Om Maria Steinberg

docent

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Steinberg, M. (2015). Rättsliga aspekter på den psykosociala arbetsmiljön: En översikt. Ny Juridik (3), 57-75.

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Steinberg, M. (2018). Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn (5ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Steinberg, M. (2013). Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Steinberg, M. (2006). Skyddsombudsrätt: samverkan, ansvar och tillsyn (3ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Steinberg, M. (1995). Skyddsombudsrätt: samverkan, ansvar, tillsyn (2ed.). Stockholm: Fritzes (Publica ).
Steinberg, M. (1992). Skyddsombudsrätt: en handbok (1ed.). Stockholm: Publica.

Doktorsavhandlingar

Steinberg, M. (2004). Skyddsombud i allas intresse. (Doctoral dissertation). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Steinberg, M. (2004). Skyddsombud i allas intresse: en rättsvetenskaplig studie. (Doctoral dissertation). Norstedts Juridik AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Steinberg, M. (2019). Employees' rights to influence the work environment and some challenges. I: Ruth Mannelqvist, Staffan Ingmanson, Carin Ulander-Wänman, Festskrift till Örjan Edström (ss. 469-483). Umeå: Umeå universitet.
Steinberg, M. (2018). Safety Delegates and the Implementation of the Organisational and Social Work Environment. I: Reza Banakar, Karl Dahlstrand, Lotti Ryberg Welander, Festskrift till Håkan Hydén (ss. 641-658). Lund: Juristförlaget, Lund.
Steinberg, M. (2017). Strengh and weakness of the Swedish legislation regarding to psychosocial risks. I: Loic Lerouge, Psychosocial risks in labour and social security law: A comparative legal overview from Europe, North America, Australia and Japan (ss. 105-121). . Springer.
Steinberg, M. (2014). Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till?. I: Annina H.Persson och Lotti Ryberg Welander, Festskrift till Catharina Calleman: - i rättens utkanter (ss. 411-434). Uppsala: Iustus förlag.
Steinberg, M. (2013). Brott mot arbetsmiljölagen: sanktioner främst för industriarbetarnas behov?. I: Andreas Anderberg, Festskrift till Josef Zila (ss. 161-180). Uppsala: Iustus förlag.
Steinberg, M. (2013). Occupational Health and Safety in a Diverse, Post-Industrial Society: A Swedish Dilemma. I: Edoardo Ales, Health and Safety at Work: European and Comparative Perspective (ss. 281-328). . Kluwer Law International.
Steinberg, M. (2011). Är arbetsmiljölagen sexistisk?. I: Hélène Sandmark, Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet (ss. 221-254). Lund: Studentlitteratur AB.
Steinberg, M. (2010). Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t?. I: Kerstin Ahlberg, Vänbok till Ronnie Eklund (ss. 565-586). Uppsala: Iustus förlag.

Rapporter