This page in English

Maria Westvall

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Westvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Westvall

Arbetsområde

Undervisning och forskning i musikpedagogik.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Ferreira Corrêa, A. & Westvall, M. (2019). Music and Interculturality: The Joy and the Challenges of Hearing and Being Heard. El oído pensante, 7 (1), 71-73.
Söderman, J. & Westvall, M. (2017). Community Music as folkbildning: A study of a Finnish Cultural Association in Sweden. International Journal of Community Music, 10 (1), 45-58.
Carson, C. & Westvall, M. (2016). Intercultural Approaches and “Diversified Normality” in Music Teacher Education: Reflections from Two Angles. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT), 15 (3), 37-52.
Heimonen, M. & Westvall, M. (2015). Multicultural music education from the perspective of Swedish-speaking teachers and state authorities in Finland. Nordic Research in Music Education. Yearbook, 16, 139-161.
Ferreira Corrêa, A. & Westvall, M. (2014). Aprendizagem Intercultural Por Meio de Imersão Musical. Música em Perspectiva, 7 (2), 84-100.
Westvall, M. , Burton, S. & Karlsson, S. (2013). Stepping aside from myself: intercultural perspectives on music teacher education. Journal of Music Teacher Education, 23 (1), 92-105.
Mateiro, T. , Russell, J. & Westvall, M. (2012). Student music teachers’ perceptions of pedagogical content knowledge-in-action: an inquiry across three countries. Finnish Journal of Music Education, 15 (02), 53-64.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Music education – a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music Education, 27 (1), 21-33.

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Westvall, M. (2009). Webs of Musical Significance: A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Doktorsavhandlingar

Westvall, M. (2007). Webs of Musical Significance: A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden. (Doctoral dissertation). Dublin: Dublin City University/ St Patrick's College.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Kulturproduktion i föreningar med etnisk anknytning. I: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 231-246). Lund: Studentlitteratur AB.
Sernhede, O. & Westvall, M. (2018). Migration från Balkan – en vital del av Göteborgs musikliv. I: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik– Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 137-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Musik, organisation och sammanhang. I: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 15-41). Lund: Studentlitteratur AB.
Westvall, M. (2018). Musikens växelverkan. I: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 163-170). Lund: Studentlitteratur AB.
Bovin Schierup, S. & Westvall, M. (2018). Mångkulturella miljöer i musikundervisningen: Barriärer, möten och utveckling. I: Y. Hofvander Trulsson & M. Westvall, Skapande och integration (ss. 149-168). Lund: Studentlitteratur AB.
Westvall, M. (2018). Relationellt musicerande: Mening, möten och body percussion. I: Y. Hofvander Trulsson & M. Westvall, Skapande och integration (ss. 109-119). Lund: Studentlitteratur AB.
Carson, C. & Westvall, M. (2016). Intercultural Encounters in Rio de Janeiro: Grassroot Activism and Musicianship. I: Antenor Ferreira Corrêa, Music in an Intercultural Perspective (ss. 61-68). Brasília: Strong Edições.
Westvall, M. (2016). Om vardagskultur, skolkultur och mångkultur i musikundervisningen. I: Thomas Johansson & Johan Söderman, Låt alla stenar rulla – lärande, estetik, samhälle: En vänbok till Ove Sernhede (ss. 351-361). . Daidalos.
Westvall, M. (2015). Den lärande musikern: en studie om militärmusiker och deras musikaliska utveckling under ett livslångt musikerskap. I: Resultatdialog 2015 (ss. 237-249). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Westvall, M. & Carson, C. D. (2014). Utmanas trygghetszonen?: musikundervisningens roll i det mångkulturella samhället. I: Varkøy, Ø & Söderman, J., Musik för alla: filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 107-119). Lund: Studentlitteratur AB.
Mateiro, T. & Westvall, M. (2013). The cultural dimensions of music teachers’ professional knowledge. I: Eva Georgii-Hemming, Pamela Burnard, Sven-Erik Holgersen, Professional knowledge in music teacher education (ss. 157-172). Farnham, Surrey: Ashgate.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2012). Music education: a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. I: Sidsel Karlsen, Lauri Väkevä, Future prospects for music education: corroborating informal learning pedagogy (ss. 97-114). London: Cambridge Scholars Publishing.

Konferensbidrag

Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Cultural Production and Social Inclusion: The Meaning of Musicking in Ethnic Associations in Sweden. Konferensbidrag vid 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference, Uppsala, Sweden, June 12-15, 2018.
Westvall, M. (2018). Intercultural learning and Musical perception. Konferensbidrag vid I Encontro de Cognição e Artes Musicais - Processos Perceptivos, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, June 6-8, 2018.
Pripp, O. & Westvall, M. (2017). Musik, migration och föreningsliv. Konferensbidrag vid Att identifiera det Politiska: Migration, rasism and klassamhälle. IMER-förbundets konferens, Örebro, Sweden, November 24, 2017.
Carson, C. & Westvall, M. (2016). Musical Engagement as Social Responsibility in Rio de Janeiro: Cultural Encounters and Carioca Activism. Konferensbidrag vid "Decolonizing Music", San Juan, Puerto Rico, October 8-10, 2016.
Westvall, M. (2016). Musiker och folkbildare med rötter i det militära. I: Musikforskning idag Abstracts. Konferensbidrag vid Musikforskning idag, Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, June 14–16, 2016 (ss. 31-32).
Pripp, O. & Westvall, M. (2015). Musical dimensions of ethnic formation and co-existence. I: 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference Copenhagen 2015. Konferensbidrag vid The 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference, Copenhagen, Denmark, August 18-21, 2015.
Ferreira Corrêa, A. & Westvall, M. (2015). Processos Interculturais de Ensino-Aprendizagem: Cooperação internacional e imersão musical no Brasil e na Suécia. Konferensbidrag vid XXII Congresso Nacional da ABEM, Natal, Brazil, October 5-9, 2015.
Carson, C. D. & Westvall, M. (2015). Shifting the Center: Intercultural approaches and “diversified normality” in music teacher education. Konferensbidrag vid The 9th International Symposium on the Sociology of Music Education, Loyola University, New Orleans, USA, June 14-17, 2015.
Westvall, M. , Mansikka, J. & Heimonen, M. (2015). Teachers’ perspectives on Multicultural Music Education: Interactive aspects of additive, inclusive and critical approaches. Konferensbidrag vid Learning Spaces for Inclusion and Social Justice: Education in multicultural societies, University of Iceland, Reykjavik, Iceland, October 15-17, 2015.
Söderman, J. & Westvall, M. (2015). The role of music for participants in ethnic-based cultural associations in Sweden. Konferensbidrag vid The 9th International Symposium on the Sociology of Music Education, Loyola University, New Orleans, USA, June 14-17, 2015.
Westvall, M. , Motoyama Narita, F. , Karlsson, S. & Ferreira Corrêa, A. (2015). Voices from the space-in-between: international exchange experiences of music teacher students. Konferensbidrag vid XXII Congresso Nacional da ABEM, Natal, Brazil, October 5-9, 2015.
Westvall, M. , Lidskog, R. , Pripp, O. , Sernhede, O. , Söderman, J. & Volgsten, U. (2014). A study of the role of music in ethnic-based associations in three Swedish cities. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMpF), Stockholm, Sweden, April 23-25, 2014.
Heimonen, M. , Mansikka, J. & Westvall, M. (2014). Music Education: a critical means for intercultural courses of action?. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education.
Danielsson, A. & Westvall, M. (2013). Democracy, equality and participation - issues for the context of music education. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF).
Westvall, M. & Carson, C. (2013). Is Difference only important for “the Different”?: A Critical Interrogation of Diverse Musical Practice as “Bracketed Multiculturalism". Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education.
Westvall, M. (2013). Musical learning in a lifelong professional musicianship. Konferensbidrag vid Riga teacher training and management academy.
Mateiro, T. & Westvall, M. (2012). Pedagogical content knowledge and music teaching: a cross cultural inquiry. I: Wendy Sims, Proceedings : International Society for Music Education 30th World Conference on Music Education, 15-20 July, 2012, Thessaloniki, Greece Music Paedeia: from ancient greek philosophers toward global music communities. Konferensbidrag vid 30th ISME World Conference on Music Education, July 15-20, 2012, Thessaloniki, Greece (ss. 173-173). Nedlands, Western Australia: International Society for Music Education (ISME).
Mateiro, T. & Westvall, M. (2011). Gaining clarity through contrast. Music student teachers' reflections on professional knowledge and cultural influences. Konferensbidrag vid Perspectives on Knowledge. The Seveth International Conference for Research in Music Education. April 12-16th, 2011, Graduate School of Education, University of Exeter, England.
Westvall, M. (2011). Music education and multiculturalism: a discussion about power, recognition, inclusion and participation. Konferensbidrag vid Music education in Nordic schools - a critical examination from diversity and democracy perspectives. Nordic Network for Research in Music Education, Copenhagen, Denmark, 30 March-1 April 2011.
Westvall, M. , Burton, S. & Karlsson, S. (2011). The impact of a collaborative intercultural course on preservice music teachers' perspective consciousness and cultural sensitivity. Konferensbidrag vid The Seveth International Conference for Research in Music Education. April 12-16th, 2011, Graduate School of Education, University of Exeter, England.
Westvall, M. & Carson, C. (2011). The potentials and problems of multi-cultural interventions in music education. Konferensbidrag vid 7th International Symposium on the Sociology of Music Education (SOME). Michigan State University USA. 19-22 June 2011.
Westvall, M. (2010). Exploring power relations in music education through the lens of critical multiculturalism. Konferensbidrag vid Nordic Network for Music Education Nordplus, 8-12 November 2010.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Teaching music in our time - an appeal for active musicianship?. Konferensbidrag vid Nordic working seminar on the research on music teacher education. Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway, 6-8 December 2010.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). A transition from school music to music in school and back?. Konferensbidrag vid The Sixth International Research in Music Education Conference (RIME). University of Exeter, School of Education and LifeLong Learning, England. 14-18 April 2009.
Mateiro, T. & Westvall, M. (2009). Student music teachers' perceptions of professional knowledge: an international comparative analysis. Konferensbidrag vid The Sixth International Research in Music Education Conference (RIME). University of Exeter, School of Education and LifeLong Learning, England. 14-18 April 2009.
Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). Teaching music in our time: A study of student teachers' reflections on participation, inclusion and the right to musical development in their school-based music teacher education. Konferensbidrag vid How does Research in Music Education Approach Music?Nordic Network for Research in Music Education. Örebro University, Sweden. 21-23 January 2009.
Westvall, M. (2009). With music in focus: a study about the contents and interactions in student teachers focus group conversations about music. Konferensbidrag vid The 6th International Symposium on the Sociology of Music Education (SOME). Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland, 5-9 July 2009.

Samlingsverk (redaktör)

Westvall, M. (ed.) , Lidskog, R. (ed.) & Pripp, O. (ed.) (2018). Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur AB.
Hofvander Trulsson, Y. (ed.) & Westvall, M. (ed.) (2018). Skapande och integration. Lund: Studentlitteratur AB.