This page in English

Maria Wikström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Wikström
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maria Wikström

Maria Wikström påbörjade sin utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i maj 2019 inom medicinsk vetenskap inriktning kirurgi. Maria har tidigare arbetat som överläkare vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, men arbetar nu som överläkare på kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad.

Maria forskar om traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora venösa kärl bakom levern, så kallade retrohepatiska venösa skador, som ofta orsakar livshotande blödningschock, är mycket svårbehandlade och har hög mortalitet. Traditionella öppna tekniker för att stänga av leverns blodtillflöde har inte varit tillräckligt effektiva och därför finns ett stort behov av att utveckla nya metoder för blodflödesavstängning till levern. Projektet syftar till att undersöka möjligheten att stänga av vena cava inferior endovaskulärt, med eller utan samtidig annan öppen eller endovaskulär blodflödesocklusion, och vilka hemodynamiska och metabola konsekvenser detta får.