This page in English

Mariam Afshari

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Mariam Afshari

ST-tandläkare på Käkkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Doktorand sedan november 2019. Projektet handlar om känselstörning, dental/skeletal stabilitet samt mjukvävnadsförändringar efter ortognatkirurgi.