This page in English

Mariann Okoroha

Tjänstetitel: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303938

Rum: U2150

Om Mariann Okoroha

Mariann Okoroha är biblioteksassistent vid Örebro universitetsbibliotek. Mariann arbetar på enheten för medieförsörjning.