This page in English

Mariann Okoroha

Tjänstetitel: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303938

Rum: U2150

Om Mariann Okoroha

Mariann är biblioteksassistent vid Örebro universitetsbibliotek. Hon arbetar på enheten för Medier och vetenskaplig publicering och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro. 

Mariann arbetar med fjärrlån och inköp och tillgängliggörande av kurslitteratur och seriella publikationer.

Hon arbetar även i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.