This page in English

Marie Danielsen

Tjänstetitel: Bibliotekschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303774

Rum: U2142

Marie Danielsen

Om Marie Danielsen

Bibliotekschef vid Örebro universitetsbibliotek. Fil.kand. i historia och litteraturvetenskap och bibliotekarieexamen.

Universitetsbibliotekets uppdrag

  • Arbeta proaktivt i samarbete med våra målgrupper och med lyhördhet för deras behov
  • Tillhandahålla och tillgängliggöra relevanta informationsresurser
  • Ge kvalificerat stöd i informationssökning och akademiskt skrivande i enlighet med universitetets pedagogiska grundsyn
  • Bidra till att stödja och synliggöra universitetets forskning under hela forskningsprocessen
  • Erbjuda en pedagogiskt utformad fysisk och digital lärandemiljö som främjar lärande och kreativitet
  • Genom vår verksamhet bidra till att regeringens målbild om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppnås

Universitetsbiblioteket består av tre enheter som leds av en enhetschef. Bibliotekschefen ingår i den Adminisitrativa ledningsgruppen.

  • Enheten för medier och vetenskaplig publicering
  • Enheten för lärande- och ämnesstöd
  • Medicinska biblioteket

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Danielsen, M. & Hansson, B. (2004). Nya studerandegrupper - nya utmaningar. Tidskrift för dokumentation (3), 82-86.

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielsen, M. & Torhell, C. (2015). Från bokbärare till digitala tyngdlyftare. I: Camilla Smedberg, Peter Ullgren, Bengt Erik Eriksson, Bokbärare: Biblioteket, bokhandeln och antikvariatet (ss. 100-104). Stockholm: Carlsson Bokförlag.