This page in English

Marie Danielsen

Tjänstetitel: Bibliotekschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Danielsen

Om Marie Danielsen

Bibliotekschef vid Örebro universitetsbibliotek. Fil.kand. i historia och litteraturvetenskap och bibliotekarieexamen.

Universitetsbibliotekets uppdrag

  • Arbeta proaktivt i samarbete med våra målgrupper och med lyhördhet för deras behov
  • Tillhandahålla och tillgängliggöra relevanta informationsresurser
  • Ge kvalificerat stöd i informationssökning och akademiskt skrivande i enlighet med universitetets pedagogiska grundsyn
  • Bidra till att stödja och synliggöra universitetets forskning under hela forskningsprocessen
  • Erbjuda en pedagogiskt utformad fysisk och digital lärandemiljö som främjar lärande och kreativitet
  • Genom vår verksamhet bidra till att regeringens målbild om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppnås

Universitetsbiblioteket består av tre enheter som leds av en enhetschef. Bibliotekschefen ingår i den Adminisitrativa ledningsgruppen.

  • Enheten för medier och vetenskaplig publicering
  • Enheten för lärande- och ämnesstöd
  • Medicinska biblioteket